weby pro nejsevernější čechy

Muzejní noc v České Lípě 10. 6. 2017 od 19.30 do 24.00

Ráda bych Vás pozvala na již v pořadí čtrnáctou muzejní noc ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě.

V pořadí již čtrnáctá muzejní noc ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě se uskuteční v sobotu 10. června 2017. Muzeum se touto akcí tradičně zapojuje do celorepublikového Festivalu muzejních nocí pořádaného Asociací muzeí a galerií ČR.

I letos je pro návštěvníky připravena večerní prohlídka expozic a výstavních prostor. Zároveň budete moci nahlédnout pod ruce odborných pracovníků, kteří na několika stanovištích představí svoji práci. Setkat se tedy můžete se zoologem a živými zvířaty, ale i s prací entomologa, knihovníka nebo muzejního pedagoga. Vyzkoušíte si výrobu mincí nebo pozlacování předmětů. Starými tiskařskými formami si můžete potisknout ubrousek, nebo přinesené tričko a vyrobit si vlastní Ex libris technikou linorytu.

Čeká Vás ale i mnoho dalšího. Ve stálých expozicích muzea a v ambitu budou připravena zastavení s tvůrčími dílnami pro děti a s řemeslnými výrobky. Vůní Vás přiláká stanoviště s vytlačovanými perníky a ochutnávkou bylinkových nápojů. V galerii si mohou malí i velcí návštěvníci poslechnout od 21.00 Ořechovou pohádku v podání Divadla Rolnička z Liberce a ještě před tím na rajském dvoře zazní rytmy afrických bubnů DDM Smetanka z Nového Boru.

Během večera se představí několik dalších profesionálních i neprofesionálních souborů a umělců. Můžete se těšit na vystoupení mažoretek Adelline z DDM Libertin, přičemž jedno bude se světelnými efekty, ale také na taneční představení pražské skupiny Siderea. Jejich členky nám předvedou tance mystických čarodějnic se symbolikou čtyř základních elementů – země, voda, oheň a vzduch. Budete-li chtít nahlédnout do svého osudu, využijete jistojistě zastavení u kartářky. Zazní také hudba bluegrassové skupiny Red Leaf a celým večerem nás budou provázet různá vystoupení žáků ZUŠ Česká Lípa, která je již tradičním partnerem muzejní noci. Do tmy zahalenou klášterní zahradu pak v závěru rozzáří ohňová show v amfiteátru muzea a celý muzejní večer završí od 23.00 vystoupení Jazzové farmy ze ZUŠ Česká Lípa.

Po celý večer nebude chybět bohaté občerstvení Retro bufetu z Nového Boru, raw dobroty a čerstvá káva z Florian Café, domácí frgále, sýry a klobásky. Nabídneme Vám také deset příchutí vyhlášené strážské zmrzliny. S platnou vstupenkou z muzejní noci můžete v těchto večerních hodinách navštívit i Šatlavu – archeologické muzeum Českolipska. V pravěké části expozice Vám ukáže archeolog zpracování nálezů a do středověku se přenesete pomocí promítané 3D prohlídky České Lípy.

Jana Jermanová Jakubská

vedoucí oddělení výstav, výchovy, propagace a galerie

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

Nám. Osvobození 297, 470 34 Č. L.

Tel.: 487 824 145

www.muzeumcl.cz

Tagy