weby pro nejsevernější čechy

V Loretě Rumburk se v srpnu odehraje slavnost Porciunkule

V Loretě Rumburk se v sobotu 5. srpna 2017 uskuteční tradiční odpustková pouť k Panně Marii Andělské z Porciunkule. Slavnost nabízí mši svatou, komentované prohlídky, prohlídku Lorety pro děti, koncert, výstavu a prohlídky s průvodcem.

Slavnost v 10.00 h. zahájí mše svatá v klášterním kostele sv. Vavřince. Hlavním celebrantem je Mons. ICLic. Mgr. Martin Davídek, generální vikář Biskupství litoměřického. Po mši sv. následuje loretánská litanie a pobožnost u oltáře sv. Josefa před Svatou chýší. Akce probíhá do 17.00 h. Pořádá ji Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk. Vstupné do Lorety je po dobu slavnosti dobrovolné. Pouť k Panně Marii Andělské z Porciunkule má v Rumburku více než třistaletou tradici. Poprvé ji slavili řeholníci z kapucínského kláštera u sv. Vavřince roku 1685.
Komentované prohlídky zájemce provedou Expozicí církevního umění Šluknovska, ambitem, Svatou chýší a klášterním kostelem sv. Vavřince. Po celý den je možné v křížové chodbě navštívit výstavu „F. Biener a J. L. Hildebrandt. Setkání barokních tvůrců ve fotografii Jiřího Stejskala“. V loretánské kapli se od 16.00 h. uskuteční koncert duchovní hudby „Mariánské hudební rozjímání“. Během koncertu doprovodí zpěvačku Dagmar Čemusovou klavírista Vilém Valkoun a hobojista Václav Zelenka.

Program slavnosti Porciunkule 2017 v Loretě Rumburk:
10.00-11.00 mše svatá, hlavní celebrant Mons. ICLic. Mgr. Martin Davídek, generální vikář Biskupství litoměřického (klášterní kostel sv. Vavřince)
11.00-11.15 loretánská litanie a pobožnost u oltáře sv. Josefa (loretánská kaple)
10.00-17.00 prohlídky s průvodcem (loretánská kaple, ambit)
10.00-17.00 výstava F. Biener a J. L. Hildebrandt. Setkání barokních tvůrců ve fotografii Jiřího Stejskala“ (ambit)
15.00-15.45 hravá prohlídka Lorety pro děti
16.00-16.40 koncert duchovní hudby „Mariánské hudební rozjímání“ – Dagmar Čemusová (zpěv), Vilém Valkoun (klavír) a Václav Zelenka (hoboj) (loretánská kaple)

Loreta Rumburk
sobota 5. 8. 2017, 10.00-17.00
Odpustková církevní slavnost Porciunkule
Během pouti k Panně Marii Andělské z Porciunkule se v Loretě Rumburk odehraje mše svatá, hravá prohlídka Lorety pro děti a seznámení s výstavou fotografií „F. Biener a J. L. Hildebrandt a koncert duchovní hudby „Mariánské hudební rozjímání“. Vstupné dobrovolné.