weby pro nejsevernější čechy

Loretánskými slavnostmi vyvrcholí oslavy 310 let Lorety Rumburk

Barokní sakrální památka Loreta Rumburk ožije v sobotu 16. září 2017 od 10.00 do 17.00 h. zpěvem, pohádkami a divadlem v kostele. Děti čeká tvoření ve výtvarných dílnách. Dětské i dospělé návštěvníky pak půjčovna historických kostýmů z období renesance a baroka. Připraveny jsou komentované prohlídky s průvodcem.

Loretánské slavnosti 2017 pro celou rodinu nabídnou prožitek jednoho dne v době baroka. Vyvrcholí jimi oslavy tři sta deseti let loretánské kaple v Rumburku. Loretánské slavnosti pořádá Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk a Město Rumburk. Vstupné je 25 Kč. Od roku 2014 jsou slavnosti certifikované jako regionální zážitek Českosaského Švýcarska. Akce je součástí Dnů evropského dědictví. Loretánské slavnosti se konají za podpory Ministerstva kultury, Ústeckého kraje, Česko-německého fondu budoucnosti a Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien. Záštitu nad Loretánskými slavnostmi převzal ministr kultury Daniel Herman.
Kulturní program nabízí divadelní představení pro děti a vystoupení místních pěveckých sborů. Vystoupení se odehrají na nádvoří Lorety a v kostele sv. Vavřince. Soubor Toy Machine přiveze pohádku „Rytíři“ a „Kocour v botách“. Soubor Geisslers Hofcomoedianten v 10.30 h. nabídne na nádvoří představení na chůdách „Orbis Pictus“ a ve 14.40 h. v kostele sv. Vavřince odehraje netradiční inscenaci s jezuitským zpěvem „Ambrosia“. Ve 12.00 h. se představí nové publikace o Loretě Rumburk, které vydává ŘKF Rumburk a Město Rumburk. Děti mohou tvořit ve výtvarných dílnách. Čeká je psaní husím brkem a perkem, zdobení perníků či výroba grafik. Po celý den bude k vidění vyřezávaná miniatura loretánské kaple od Jiřího Cobla st., která se v budoucnu stane součástí pohyblivého betlému. V ambitu je možné si prohlédnout česko-německou výstavu „F. Biener a J. L. Hildebrandt. Setkání barokních tvůrců ve fotografii Jiřího Stejskala“.
Od 10.00 h. začne v klášterním kostele sv. Vavřince v Rumburku 310. slavnost výročí posvěcení loretánské kaple (mše sv.), hlavním celebrantem je ThLic. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR, generální sekretář České biskupské konference. V 11.15 h. se v ambitu požehná restaurovaný cyklus obrazů křížové cesty. V 17.00 h. se v kapli Svatých schodů uskuteční pobožnost Svatých schodů, jíž povede rumburský děkan P. Jozef Kujan SDB.
Loretánské slavnosti pořádá od roku 1997 Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk. Jsou koncipovány jako hudební a divadelní slavnost pro celou rodinu. Konají se v barokním areálu a mariánském poutním místě z 18. století. Pořádají se jako připomínka dostavby a posvěcení loretánské kaple z 15. 9. 1707.
Klára Mágrová

Loreta Rumburk
sobota 16. 9. 2017, 10.00—17.00
XXI. Loretánské slavnosti 2017 v Rumburku. Jeden den v době baroka. Celodenní hudební a divadelní program pro celou rodinu. Koncerty, výstava, půjčovna historických kostýmů. Představení nově vydaných knih o Loretě v Rumburku. Komentované prohlídky. Tvoření ve výtvarných dílnách. Výročí posvěcení loretánské kaple od 10.00 h. (mše sv.). Žehnání restaurovaného cyklu obrazů křížové cesty v ambitu (11.15 h.). Regionální zážitek Českosaského Švýcarska pořádá Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk a Město Rumburk. Akce se koná za podpory Ministerstva kultury, Ústeckého kraje, Česko-německého fondu budoucnosti a Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien. Pořádá se v rámci Dnů evropského dědictví. Záštitu nad Loretánskými slavnostmi převzal ministr kultury Daniel Herman. Více www.loretarumburk.cz

Program Loretánských slavností 2017 v Rumburku:
10.00-11.00 310. slavnost výročí posvěcení (mše sv.), P. ThLic. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR , generální sekretář České biskupské konference (kostel sv. Vavřince)
11.15-11.45 Žehnání restaurovaných obrazů křížové cesty (ambit)
10.00-10.10 Fanfáry a zahájení (nádvoří)
10.15-10.25 Dětský pěvecký sbor Zpěváček při ZŠ V. Kováře v Rumburku (nádvoří)
10.30-10.45 Orbis Pictus. Představení na chůdách. Několik obrazů ze slavné učebnice učitele národů v pouliční úpravě pro zvídavý (o)kruh diváků. Soubor Geisslers Hofcomoedianten (nádvoří)
10.50-11.30 Divadelní pohádka Rytíři. Soubor Toy Machine (nádvoří)
11.35-11.50 Sólové vystoupení Kláry Vachtové (nádvoří)
11.55-12.10 Představení nově vydaných publikací o Loretě v Rumburku (nádvoří)
12.30-12.55 Pěvecký sbor Gymnázia Varnsdorf (nádvoří)
13.00-13.15 Dětský pěvecký sbor Pastelky při ZŠ Pastelka, o.p.s. v Rumburku (nádvoří)
13.20-14.00 Divadelní pohádka Kocour v botách. Soubor Toy Machine (nádvoří)
14.05-14.35 Folklorní soubor Lužičan z Krásné Lípy (nádvoří)
14.40-15.50 Ambrosia. Divadelně-interaktivní výstava s oživlými exponáty. Netradiční inscenace s jezuitským zpěvem. Soubor Geisslers Hofcomoedianten (kostel sv. Vavřince)
15.55-16.25 Posaunenchöre Consonare z Jonsdorfu , koncert sboru duchovní hudby (SRN) (nádvoří)
16.30-17.15 Dětské pěvecké sbory Šenováček a Tyršovské zvonky (kostel sv. Vavřince)
17.00-17.30 Pobožnost Svatých schodů (kaple Svatých schodů)

Výstava „F. Biener a J. L. Hildebrandt. Setkání barokních tvůrců ve fotografii Jiřího Stejskala“ * Komentované prohlídky s průvodcem * Expozice církevního umění Šluknovska * Představení vyřezávané miniatury loretánské kaple od Jiřího Cobla st. * Půjčovna historických kostýmů z období renesance a baroka * Tvoření ve výtvarných dílnách * Kreslení portrétů
Prodej rukodělných výrobků a regionální literatury * Občerstvení