weby pro nejsevernější čechy

Radek Andonov – Vojenská vzpoura v Rumburku 1918

Ve čtvrtek 8. února 2018 se v Městském divadle ve Varnsdorfu v náhradním termínu uskutečnila přednáška Radka Andonova o knize, věnované Rumburské vzpouře v roce 1918.

Spoluautor knihy, která vyšla v loňském roce, přítomné seznámil nejen s knihou samotnou, ale i s okolnostmi jejího vzniku, s metodou spolupráce s druhým autorem (Karel Oktábec), s širšími dějinnými souvislostmi i s pokračujícím pátráním. Kdo ještě knihu nevlastnil, mohl na místě napravit a třeba si svůj výtisk nechat i podepsat.

A z úst Jiřího Suchardy zazněla informace o připravovaných akcích ke stému výročí, připravovaných (nejen) v Rumburku.

Tagy