weby pro nejsevernější čechy

Farnost v Jiříkově chce opravit barokní márnici

Část střechy i korunní římsy se zřítila. Poškozeny jsou vnější i vnitřní omítky, zdivo je zvětralé.
Farnost plánuje obnovu krovu, vyzdít se má korunní římsa, opravit podhled a položit nová krytina z přírodní břidlice. Náklady na celkovou obnovu kulturní památky jsou stanoveny na 670 000 Kč. Letos by měla být provedena alespoň část záchranných prací. O dotaci na obnovu byl požádán Ústecký kraj, Biskupství litoměřické a Ministerstvo kultury.
Barokní márnice má pětiboký půdorys a stanovou střechu pokrytou původní břidlicí. Stavba byla postavena roku 1729 současně s kostelem sv. Jiří a hřbitovem. Stavitelem kostela a zřejmě i márnice byl Johann Georg Aichbauer ml. z Prahy, bratr významného českého barokního stavitele Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Aichabuer byl současně autorem kostela ve Starých Křečanech a Jilemnici či Buquoyského paláce v Praze. Stavebníkem kostela a márnice byl majitel šluknovského panství Alois Thomas Raimund hrabě Harrach.
„Počátkem 20. století byl objekt částečně upraven a využit pro potřeby pomníku obětí válek. Bližší osudy památky z tohoto období zatím neznáme a hledáme jakékoli doplňující informace či fotografie,“ uvedl jiříkovský farář páter Jozef Kujan.
Stavba je cenná stářím i malebností, s níž tvoří jeden celek s barokním kostelem sv. Jiří. I přes svůj porušený stav je 284 let stará márnice dochována ve velmi autentické podobě. Konstrukčně je zajímavé, např. zastropení vnitřního prostoru. Tvoří ho vyplétaný, hlínou omazaný podhled, který kopíruje tvar zastřešení stavby.

Tagy