weby pro nejsevernější čechy

Před obecním zastupitelstvem [politolog v cukrárně]

Nadává se vesměs na vysokou politiku, končívá to sundáním obrazu státníka ze zdi, mávnutím ruky nebo občanskou válkou. Nadává se i na obecní politiku a končívá to fackou nebo mávnutím ruky.
Je to škoda, protože zejména v menších městech politiku většinou dělají sousedi a sousedi sousedů, a ti by přeci měli — mohli — musejí!!! mít zájem na tom, aby se obec rozvíjela transparentně.
(Tvrdívají to alespoň na svých předvolebních transparentech.)
Záležitosti obce se řeší na veřejných schůzích zastupitelů, která musejí být svolána (podle zákona) minimálně jednou za šest neděl.
Proč tedy občané nekontrolují činnost svých volených zástupců a nechávají je páchat těžko (z)vratné kroky, které mění jejich bezprostřední okolí?
A utrácet u toho hromady peněz stejně snadno jako se utrácí prašivý pes…
Většinou je to proto, že zastupitelstva jsou šílená nuda.
Nebaví často ani zastupitele, nebaví hosty (pokud se projednávaný bod z nějakého důvodu netýká jejich jablůňky za domem), nebaví žurnalisty (včetně autora tohoto textu), když tedy zrovna se nemlátí zastupitelé židlemi přes hlavy, což se (bohužel) stává zřídkakdy.
A tak ti, kteří o zastupitelstvech píší pravidelně, jsou pohříchu pouze redaktoři městských novin, což jsou často pověření úředníci, kteří — z principu — snad programově nelžou, ale jsou vázáni jistou loajalitou k zaměstnavateli.
To, že jsou zastupitelstva nudná sama o sobě, dobře pochopili někteří „tvůrci politiky“, kteří tuhle vlastnost dokázali vyšlechtit ve „všechnožravou kytku“ a používají tuto taktickou variantu k prosazování svých zájmů.
Pracovně hovoříme o variantě „unudit je k smrti“ nebo „uspávač hadů“.
Prostě: vhodnou volbou řešení zástupných a často formálních problémů často zcela zaniká téma, faktický problém, který se má řešit. Odborně mluvíme o opuštění „jádra pudla“.
V kombinaci s (úspěšně) předpokládanou neznalostí předpisů, vyhlášek, ale i zákona o obcích, kterou se vyznačují zastupitelé, se jedná o velmi účinnou zbraň, se kterou je možné vyhrát mnohé bitvy.
Obecně platí, že chce-li někdo prosadit nějakou lumpárnu, může ho porazit jenom ten, který chce prosadit lumpárnu ještě větší, protože se mu vyplatí se pořádně připravit.
Není to škoda?

Tagy