weby pro nejsevernější čechy

Cirkus bude! A ve škole…

Na závěr měsíce dubna 2013 chystá interaktivní základní škola Varnsdorf (Karlova ulice) ve spolupráci s Pestalozzi-Grundschule Großschönau a MŠ v Seifhennersdorfu jako první v ČR projekt prvního východoněmeckého cirkusu André Sperlicha.
Akce s názvem Cirkus bez hranic / Circus über die grenze se bude připravovat od 22. do 26. dubna, kdy se děti z obou stran hranice společně připraví na svá vystoupení ve vybraných skupinách (akrobacie, gymnastika, drezura, kouzelnictví, magie apod.). Smyslem projektu je nejen poznat atraktivní prostředí cirkusu i z jeho druhé strany, ale také odbourat strach a trému z veřejných vystoupení. Do jednotlivých skupin jsou děti zařazovány dle svých schopností a nadání, ale důležitým prvkem je zapojení i dětí méně šikovných, či pohybově nepříliš nadaných.

Veřejná vystoupení proběhnou ve čtvrtek a pátek (25. a 26.4.) od 17 hod. a v sobotu 27.4. od 10 a 14 hodiny.

Teď v pondělí 25. března 2013 se konala pracovní schůzka pedagogů, na níž se probíraly podrobnosti přípravy projektu od zajištění stavby cirkusového stanu po vyhodnocení výtvarné soutěže k této události. Hosté si prohlédli budovu školy, kde budou probíhat nácviky vystoupení a já utekl v okamžiku, kdy nad kávou a zákusky došlo na kolektivní hry… Tak na viděnou v dubnu v šapitó!

Tagy