weby pro nejsevernější čechy

Ha! Rašení…

I když má člověk při otevření dveří pocit, že to s tím jarem nějak musí být omyl, Velikonoce se blíží čím dál víc. Nějaké ty akce k nim už máme za sebou, teď ve středu 27. března 2013 se v Základní umělecké škole ve Varnsdorfu konalo tradiční Velikonoční harašení.
Pochopitelně v půdním ateliéru, protože kdo by chtěl dobrovolně trpět v tomhle počasí na nádvoří, že…  Na začátku instruktáž, odkud kudy kam a jak, pak už k jednotlivým stanovištím. Kynuté těsto, zdobení, pletení pomlázky, vajíčka přírodní i polystyrénová, k tomu možnost koupit perníčky od „profíků“ a poslouchat muziku pod vedením Pavla Zelenky.

Pár slov taky od dalšího přímého účastníka, Alenky Jezinky, která na místě vydržela poněkud déle než já:

Ač je tento způsob jara velice nešťastný, kalendář nám hlásí, že ho máme řádně přivítat. V ZUŠ Varnsdorf se toho jako každým rokem chopili s vervou a tak ve středu 27. března 2013 po třetí hodině odpolední zahlaholil budovou umělecké školy dětský výskot a veselé štěbetání, doprovázené vyhráváním kapely Pavla Zelenky při příležitosti Velikonočního harašení.

Letos bylo umístěno doslova pod střechu – do ateliéru, neboť počasí bohužel neumožňovalo pořádání akce na dvoře, jak tomu bývalo v minulých letech. Ale to malým ani velkým návštěvníkům zjevně vůbec nevadilo. Rodiče okukovali výstavu perníčků, občas vypomohli dětem v jejich tvoření, ať už velikonočních vajíček nebo jiných dekorací. U pomlázkového koutku se pak stály asi největší fronty. Pro pomlázku si chodili totiž nejen malí koledníci, ale ukázalo se tam i dosti děvčat a někteří, nejspíše hodně zaměstnaní tatínci, si ji raději také nechali uplést od profíků z řad folklorního souboru Dykyta z Krásné Lípy.

Od pěti hodin pak následovalo vítání jara konečně především pro rodiče. Koncertní sál ZUŠ rozezněly libými tóny klavíristky Eliška Jeništová a Jana Reitmajerová. Obě studentky 5. ročníku pedagogické fakulty Univerzity Karlovy se během koncertu střídaly a na závěr spojily své síly a zahrály čtyřručně dvě skladby z pera M. Ravela a G. Bizeta. Obě dámy hrají velmi procítěně a krásně se doplňovaly. Co ovšem bylo taktéž ohromující, byla rychlost s jakou během hraní dokázala Eliška při spoluhraní s Janou otáčet listy notového partu. Na otázku jak se jim líbí letošní jaro, když ho tedy mají tímto koncertem přivítat, odpověděly, že vlastně žádné není a i jejich letošní velikonoce nebudou nijak přehánět, neboť se věnují soustavné přípravě na jejich nadcházející absolventský koncert.

Děvčatům tedy přejeme mnoho dalších úspěchů, a teď už nezbývá nic jiného, než se vrhnout k plotnám a pecím, k rybníkům na proutky, užít si Velikonoce, každý jak dovede nejlépe, a doufat, že to jaro se nakonec uráčí a dorazí i k nám.

Podívejte se sami:

Tagy