weby pro nejsevernější čechy

Poutníci po hvězdách v prázdninových školách

Po letních dnech příprav v Městském divadle ve Varnsdorfu a v Kyjovském údolí v polovině srpna 2018 zavítala dvojice „Poutníků“ také do mateřské školy Čtyřlístek (Nezvalova ulice) a do školní družiny při ZŠ Edisonova.

Varnsdorfským již dobře známá autorka nového divadelního projektu Poutníci po hvězdách Hana Strejčková spolu s Filipem Novákem (FysioART) zde vedli divadelní dílny na motivy nově připravovaného představení pro děti. To bude mít premiéru v Městském divadle Varnsdorf v sobotu 4. listopadu 2018.

Základem všeho byl pohyb a hlavním tématem hra na přání.

Co si přejete, když vidíte spadnout hvězdu? A jaké místo je vaším vysněným? Kam byste si přáli putovat? Možná záludné otázky, ale děti mezi hrami a cvičeními odpovídaly rychle a otevřeně. Jejich reakce byla jak potěšující, tak někdy překvapující. Jak školáci, tak děti z mateřinky vyslovovali přání, která se netýkala jen materiálních dárků, ale i mezilidských vztahů. Často si přály i zvířátko nebo zajímavý výlet.

Děti moc hezky spolupracovaly, i když se dříve neznaly – mnohé se potkaly poprvé díky prázdninám až v družině nebo ve školce. Pod vedením „Poutníků“ se zapojovaly až neuvěřitelně, a to i přes fakt, že ve školní družině ze zhruba šestnáctičlenné skupiny byly pouze tři dívky.

Oba lektoři se nezastavili – malí účastníci běhali, chodili, všelijak se přemisťovali z místa na místo, překonávali překážky, vytvořené třeba z trámu. Z téhož trámku a obyčejné buřinky byl také stvořen Poutník, průvodce příběhem. Děti zdolávaly hory z pružné gumy, šly cestou podél vlastnoručně vyrobených stop s vytouženými místy a zažily ještě mnoho dalšího. Třeba i povídání s Michalem, které se stane součástí vytvářeného představení.

První podzimní uvedení inscenace Poutníci po hvězdách v režii Hany Strejčkové budou v divadle doprovázet i dílny pro veřejnost.

Na projektu se podílejí umělci z Česka a Německa a realizuje se za podpory Česko-německého fondu budoucnosti a Ministerstva kultury ČR.

Pro představu pár fotek ze zkoušek v divadle, z focení a nahrávání zvuků v Kyjovském údolí, a z obou dílen:

Tagy