weby pro nejsevernější čechy

Sebeobrana nejen před fyzickým napadením

V pondělí 13. 05. 2013 jsme v rumburském mateřském centru Větrník zahájili další interaktivní program, jehož cílem je osvěta v neblaze rozšířené a přitom těžce řešitelné oblasti NÁSILÍ. Prostřednictvím besed ve spolupráci s Městskou policií v Rumburku a větrníkovou maminkou paní Šnekovou se společně seznámíme s typickými případy tohoto negativního jevu, jeho příznaky, příčinami i mýty. Pokusíme se objevit způsoby obrany a zjistit, kde v případě ohrožení hledat pomoc. Mimo jiné probereme i témata jako: chování v kritických situacích, ohrožení dětí či domácí násilí. Součástí besed jsou praktické ukázky sebeobrany.

Hned první lekce pod vedením ředitele Městské policie pana Václava Němečka sklidila takový úspěch, že budeme muset besedy opakovat i v odpoledních hodinách, aby měly příležitost také zaměstnané maminky. Budou ji moci využít již v červnu.

Tagy