weby pro nejsevernější čechy

Jiříkov, dějiny města v éře národního výboru 1945-1990 (přednáška)

V úterý 26. března 2019 se v rumburském muzeu uskutečnila přednáška a autogramiáda ústeckého archiváře Petra Karlíčka, autora knihy o novodobých dějinách města Jiříkova.

Jsou to trochu paradoxy, když se půlka města kvůli informacím o „sobě“ stěhuje do vedlejšího města.

Kdo je tady prosím z Jiříkova?

Přednáška hutná, obsažná, zajímavá. Řada drobností a specialit, které se do tištěné podoby nedostaly, povídání o vzniku knihy a mravenčí práci s ní spojené. A potvrzení toho, čeho jsem si všiml při jejím čtení – materiálů plno kolem roku 1945, 50. léta, a pak ještě okupace 1968. Následně v podstatě vakuum. I když na fotky z té doby všichni reagovali nadšeně, poznávali všelijaké známé, hlásili, co to je za akce či místa – archivní materiály z té doby jsou prostě sporadické…

A ještě několikrát zdůrazněná skutečnost – Jiříkov je ve výběžku a nejen v něm prvním městem, kdo má své novodobé dějiny důkladně zpracovány. Ostatní města mohou závidět.


Tagy