weby pro nejsevernější čechy

Pod „dozorem“ olympioniků

Alespoň orientačně letní počasí a blížící se konec školního roku znamenají také „náhražkové“ programy namísto klasického vyučování a trocha toho sportu nikdy neuškodí. I proto se v krátké době opakovaně zaplnila varnsdorfská Kotlina atletickou mládeží.

Ve středu 22. května 2013 byla ale důvodem OVOV – pod touto šifrou se skrývá soutěž s názvem „Odznak všestrannosti olympijských vítězů“, kterou zaštiťují Roman Šebrle a Robert Změlík pod heslem Všestrannost je cesta k vítězství. Organizátorem okrsního kola byla ZŠ Varnsdorf, Edisonova a na úvod pronesli zdravici sportovní hosté jen o něco málo významnější, než ti dva již zmínění (já si ta jména ale fakt nepamatuju).

Slib za závodníky, slib za rozhodčí, a už se družstva škol i jednotlivci rozprostranili po ploše stadionu po stanovištích tradičních i vcelku netradičních – běh, švihadlo, kliky, leh-sedy, trojskok, hod medicinbalem. Na programu mělo být ještě driblování, ale na to, pokud skutečně proběhlo, už jsem nečekal. O úspěších i pádech k nahlédnutí obšírněji obrazem:

Tagy