weby pro nejsevernější čechy

Na dech – workshop 2019 (ZŠ Východní)

I letos po proběhlých představeních pro školy zůstali protagonisté tanečně-multimediálního představení Na dech ve Varnsdorfu o den déle, aby v úterý 16. dubna 2019 byli k dispozici pro další workshop, tentokrát na ZŠ Východní Varnsdorf.

Pětkrát za sebou, pro I. stupeň. Pokaždé jinak, přizpůsobeno věku – od základní pohybovky po akrobatické pozice. Na mnohých je vidět sportovní průprava, na mnohých naopak to, že mají s pohybem i rytmem dost zásadní neshody.

Školní dokumentace po ročnících (v reálu chodily třídy na přeskáčku):

1. třída ->
2. třída ->
3. třída ->
4. třída ->
5. třída ->

Tagy