weby pro nejsevernější čechy

Varhanní festival 2013 ve Filipově

Jak už jsme na FB avizovali, program letošního VII. ročníku mezinárodního varhanního festivalu Varhanní duchovní hudba ve Filipově je jasný, takže tu máme finální plakát a tiskovou zprávu. Osm koncertů vynikajících varhaníků během dvou prázdninových měsíců nabídne mezinárodní festival Varhanní duchovní hudba. Koncerty se konají sedmým rokem každou červencovou a srpnovou neděli vždy od 14.00 hodin v bazilice ve Filipově, místní části Jiříkova. Mezinárodní varhanní festival je ojedinělý tím, že se jej pravidelně účastní rovněž posluchači z Německa a varhanní hudba je propojena s duchovním slovem. Festival varhanní hudby organizuje od roku 2007 občanské sdružení Arte Musica z Jiříkova ve spolupráci s Římskokatolickou farností Jiříkov. Vstupné na festival je zdarma.

Koncertní varhany mají dlouhou historii. Jedná se o velmi kvalitní dvoumanuálový mechanický kuželový nástroj s opusovým číslem 44, který se do dnešní doby dochoval v původním stavu. Varhany jsou výjimečným nástrojem, vyrobeným význačnou německou varhanářskou firmou. Umožňují autentickou interpretaci především romantické varhanní literatury 19. století. Varhany postavila v letech 1887-1888 varhanářská firma Hermann Eule z Budyšína. Generální rekonstrukce varhan v bazilice ve Filipově proběhla v roce 2009.

Bazilika Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově patří k nejmladším mariánským chrámům v litoměřické diecézi a těší se velké úctě věřících. Na počátku tradice poutního místa stálo zjevení Panny Marie těžce nemocné Magdaleně Kade dne 13. ledna 1866. Opakující se zprávy o uzdravení nemocných na přímluvu Matky Boží daly Filipovu přízvisko Lurdy severních Čech. Poutní chrám spravovaný Římskokatolickou farností Jiříkov se nalézá ve Filipově, místní části Jiříkova, přímo na státní hranici s Německem. Odehrávají se zde pravidelné česko-německé pobožnosti. 

Klára Mágrová

Program mezinárodního varhanního festivalu Varhanní duchovní hudba ve Filipově 2013:

07. 7. 2013 Conventus choralis, gregoriánský chorál (ČR), Martin Moudrý, varhany (ČR)

14. 7. 2013 Marie Šestáková, varhany (ČR), Vladislav Kozderka, trubka (ČR)

21. 7. 2013 Ludvík Šuranský, varhany (ČR)

28. 7. 2013, Irena Chřibková, varhany (ČR)

04. 8. 2013 Martin Bako, varhany (Slovensko)

11. 8. 2013, Milena Steinmasslová, recitace (ČR), Nikola Bojčev, varhany (ČR)

18. 8. 2013 Waclaw Golonka, varhany (Polsko)

25. 8. 2013 Josef Popelka, varhany (ČR), Miroslav Laštovka, trubka (ČR)

Další podrobnosti k festivalu Varhanní duchovní hudba ve Filipově 2013 sdělí:

Jiří Chlum, varhaník v bazilice ve Filipově a předseda Arte Musica, o.s. 

Kontakt: GSM +420 602 933 144, e-mail: chlum.varhany@tiscali.cz