weby pro nejsevernější čechy

Národní park nabídne pohled do života sokolů

Správa Národního parku České Švýcarsko letos poprvé v historii nabídne veřejnosti exkurze za hnízdícími sokoly stěhovavými. Omezený počet předem registrovaných účastníků bude pod dohledem odborníků moci pomocí dalekohledů z bezpečné vzdálenosti nahlédnout přímo do hnízda těchto chráněných dravců. Odborníci současně poskytnou také výklad a komentář k pozorovanému chování hnízdících ptáků. „Rozhodnutí o umožnění takovéhoto druhu exkurzí předcházelo pečlivé zvažování možných rizik spojených s takovouto akcí,“ řekl Pavel Benda, ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko, a doplnil: „Zkušenosti jsme čerpali také od kolegů z národních parků v zahraničí, kteří poskytli cenné poznatky o tom, za jakých podmínek je akce pro sokoly bezpečná.“

Pozorování proběhne ze vzdálenosti několika stovek metrů pomocí stativových dalekohledů s velkým přiblížením. Šance, že účastníci exkurze sokoly na hnízdě skutečně spatří, hraničí téměř s jistotou, neboť ptáci v současné době pečují o své mladé. “Pro pozorování jsme vybrali sokolí pár, který na přítomnost lidí v dohledu hnízda reaguje velmi klidně. Při sebemenším negativní reakci na naší přítomnost jsme však připraveni akci okamžitě přerušit a z místa se stáhnout,” poznamenal Pavel Benda.

Kvůli minimalizaci rušení se exkurze může zúčastnit maximálně deset účastníků, pro účast je nezbytná předchozí registrace u správy národního parku. Exkurze proběhne v sobotu, 19. srpna 2012, odborný výklad poskytne ředitel správy parku a ornitolog Pavel Benda. Postup registrace naleznou zájemci na internetových stránkách správy parku www.npcs.cz. V případě zájmu a hladkého průběhu exkurze správa parku exkurzi zopakuje.

Sokol stěhovavý patří mezi kriticky ohrožené druhy živočichů a v Ptačí oblasti Labské pískovce je prioritním druhem. Zároveň je vlajkovým druhem reintrodukčních programů v Českosaském Švýcarsku, po předchozím vyhubení byl člověkem do přírody navrácen počátkem 90. let minulého století. Reintrodukce proběhla úspěšně a Českosaské Švýcarsko dnes disponuje největší populací sokolů stěhovavých ve střední Evropě.

Pro vážné zájemce možnost registrace TADY.

Tomáš Salov