weby pro nejsevernější čechy

Vernisáž výstavy mateřských center s oslavou Mezinárodního dne dětí

V ambitu rumburské Lorety proběhlo v sobotu 1. 6. 2013 i přes značnou nepřízeň počasí velmi živé dopoledne.

 

Mateřské centrum Větrník v Rumburku se totiž v rámci oslav Mezinárodního dne dětí a Světového dne rodičů rozhodlo ve spolupráci se Sítí MC uspořádat putovní výstavu o životě mateřských center v České republice pod názvem Dřív než vypukne požár. Aby byla pointa výstavy naplněna beze zbytku, přizval Větrník ke spolupráci i druhé rumburské centrum – MC Koťátko. Návštěvníci tak mají příležitost seznámit se činností obou mateřských center najednou. Výstava v Loretě potrvá do 23. 6. 2013.

Kromě výstavy obě centra připravila pro rodiče s dětmi také řadu aktivit – zábavné i poučné soutěže, výtvarné dílny, face painting – malování na obličej, dětský koutek pro nejmenší a také chutné – výhradně domácí občerstvení. 

Všichni přítomní včetně hostů, mezi nimiž nechyběla zástupkyně Sítě MC – krajská koordinátorka pro liberecký a ústecký kraj Lenka Ackermannová nebo poslanec parlamentu ČR a velký zastánce mateřských center Jaroslav Foldyna, jako i zástupci vedení města – starosta Jaroslav Trégr, místostarostové Alena Winterová a Darek Šváb, se na vlastní oči mohli přesvědčit o tom, jak silnou základnu rumburská centra mají a jak jsou schopná se o své uživatele postarat a zaujmout je. Organizátorky center zase na druhou stranu chtějí věřit slovům o uznání a slibované podpoře, kterými se historická chodba ambitu nezřídka ozývala.

Mateřská centra Větrník i Koťátko by touto cestou ráda poděkovala všem, kdo k uspořádání této oslavy přispěli, ať už darem či osobní pomocí. Obrovské díky především Mgr. Kláře Mágrové, která zajistila jedinečné zázemí a propagaci akce. Největší dík ale patří všem dětem a rodičům, kteří mateřská centra vyhledávají a spoluvytvářejí tak jejich zajímavý příběh. Jaký je? Přijďte se s ním seznámit třeba do rumburské Lorety. 

Za MC Větrník

Andrea Semerádová

koordinátor