weby pro nejsevernější čechy

Benefiční koncert duchovní hudby ve Starých Křečanech

V sobotu 8. června 2013 jsem si vyhradil po půldenním pobytu v Krásné Lípě chvilku na návštěvu Starých Křečan, kde se konalo každoroční setkání rodáků, doprovázené benefičním koncertem ve prospěch kostela sv. Jana Nepomuckého. S češtinou se tady nikdo moc nemazal, taky z přítomných touhle řečí mluvilo hodně málo. Těch pár slov jen v němčině ale vcelku nevadilo, důležitější byly výkony dvou sborů katolických farních kostelů – „Christus König“ z obce Radebeul a „Mariä Heimsuchung“ ze Žitavy. Jeden dole před lavicemi, druhý na kůru. Většinou a cappella, jen pár skladeb za doprovodu varhan a smyčců. Paráda, zakončená dvěma ošatkami plnými papírových eurobankovek…