weby pro nejsevernější čechy

Anglický dům, co bude po něm?

Na vině je prý slabá památková péče. To ale není tak úplně pravda. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu společně se Zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, naprosto přesně stanovují, za jakých podmínek může vlastník odstranit stavbu se statusem památky. Zda byly dodrženy všechny náležitosti, vyplývající z obou zákonů, je ale v případě rumburské kauzy otázkou pro právníky.
Jak je možné, že nebylo podáno odvolání proti rozhodnutí o demolici vydané stavebním odborem města Rumburk, jež by umožnilo pozastavit demolici a přezkoumat důvody, které za ní stojí. Zde zřejmě skutečně selhala památková péče.
Vlastník stavby ing. Jan Havelka, sdělil, jak moc ho mrzí, že je stavbu nutné zbourat (Děčínský deník, 3. 6. 2013). Ve zprávách IDNES se 26. února 2012 objevil článek o demolici tovární haly bývalého Bytexu, tehdy pan ing. Jan Havelka o možné demolici sousedního Anglického domu řekl, cituji: „To v žádném případě, je chráněný“. Rok se s rokem sešel a vše je jinak. Pan ing. Havelka, zatím také veřejně neoznámil, jaké plány s uvolněnou parcelou má. Zůstane zde na dalších mnoho let proluka, než změna územního plánu dovolí vznik dalšího supermarketu, nebo vyroste ohromující moderní architektura? Jedno ale jisté je, pan ing. Jan Havelka se již dnes nezapomenutelně zapsal do historie města.