weby pro nejsevernější čechy

Růžová procházka

Na středu 12. června 2013 objednala o.p.s. České Švýcarsko perfektní počasí (konečně!), takže se to hned projevilo na návštěvnosti další ze zkušebních „procházek“ (tentokrát devět účastníků). Protože bylo jasné, že na rozdíl od jarního cyklu, kdy si počasí tropilo, co ho napadlo, bude tentokrát konečně opravdu takřka léto, došlo operativně k úpravě trasy ve prospěch úseků, které nemohly být zdolány v předchozích termínech. Busem do Srbské Kamenice, odtud po úbočí Růžovského vrchu a občas se neopomenout otočit k výhledům na místa, kde jsme byli minulé týdny. Dále ve stopách Naučné stezky na Pastevní vrch, odkud jsme mohli s povděkem konstatovat, jaká super viditelnost dneska panuje – Pravčická brána, Jetřichovické skály, Jedlová, Lilienstein, Milešovka, kdo dohlédne dál? Po občerstvovací pauze scházíme do Růžové, kde je pod kostelem hospoda Restaurace s nečekaným názvem U kostela. Čekání na autobus vyplní utopenci a guláš a obhlížení příjemného interiéru. A pak už jen cesta do Ludvíkovic, přestup a zpět do České Kamenice. A hlavně nezapomenout na poslední ohlášenou akci!