weby pro nejsevernější čechy

Dvacáté třetí Loretánské slavnosti proběhnou v září 2019 v Rumburku

Celodenní hudební a divadelní program pro děti a rodiče se uskuteční v Loretě v Rumburku v sobotu 14. září 2019 od 10.00 do 17.30 hod.
Sólový recitál Milana Černého posluchače seznámí s hrou na theorbu a tvorbou B. Castaldiho. Divadelní pohádky přiveze divadlo 100 opic. Vystoupí dětský pěvecký sbor Komoráček z Jiříkova, sbor Pastelky při ZŠ Pastelka, Jazz band Erwina Schrödingera, kytarový soubor Novus při ZUŠ Rumburk a z Ústí nad Labem přijede sbor Chorea pueri ustensis. V kapli Svatých schodů se premiérově představí zrestaurované sochy z 18. století.

Regionální zážitek Českosaského Švýcarska připravuje Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk a Město Rumburk. XXIII. Loretánské slavnosti v Rumburku jsou součástí Dnů evropského dědictví 2019. Vstupné je 25 Kč. Akce se koná za podpory Sparkasse Oberlausitz – Niederschlesien. Loretánské slavnosti se pořádají v barokním areálu a mariánském poutním místě z 18. století. Pořádají se od roku 1997 jako připomínka dostavby a posvěcení rumburské loretánské kaple ze září 1707.

Doprovodný program Loretánských slavností 2019 nabídne komentované prohlídky s průvodcem a prohlídky běžně nepřístupných prostor. V ambitu se zájemci během dernisáže v 16.30 hod. rozloučí s výstavou fotografií Iva Šafuse „Taje a krásy Šluknovska“. Ve vstupní budově je možné navštívit stálou výstavu o historii Lorety Rumburk s interaktivními prvky. V ambitu se budou prodávat rukodělné výrobky regionálních výtvarníků a řemeslníků. Dětem je vedle divadelních pohádek určena např. výroba ručního papíru a tiskařská dílna s papírnou Papyrea ze Zdislavy. K dispozici bude skleněná a korálková dílna. Návštěvníci si vyzkouší výrobu linorytu, zdobení perníků a psaní husím brkem.

V 10.00 hod. začne 312. slavnost výročí posvěcení loretánské kaple (mše sv.) v loretánská kapli. V 17.00 hod. se koná pobožnost Svatých schodů v kapli Sv. schodů. Celebrantem je P. Jozef Kujan SDB, rumburský děkan a rektor baziliky minor ve Filipově.

Program Loretánských slavností v Rumburku, sobota 14. 9. 2019, 10.00-17.30 hod.
10.00-10.20 Fanfáry a uvítání (kostel sv. Vavřince)
10.20-10.50 Dětský pěvecký sbor Pastelky při ZŠ Pastelka (kostel sv. Vavřince)
11.00-11.30 Kytarový soubor Novus při ZUŠ Rumburk (nádvoří)
11.35-12.15 Divadelní pohádka Pes a drak, divadlo 100 opic (nádvoří)
12.30-13.15 Chorea pueri ustensis, sbor z Ústí nad Labem (kostel sv. Vavřince)
13.20-13.45 Sólisté ZUŠ Rumburk, třída Kláry Brabníkové (nádvoří)
13.50-14.20 Dětský pěvecký sbor Komoráček z Jiříkova (nádvoří)
14.25-14.35 Představení nově zrestaurovaných soch z kaple Svatých schodů
14.40-15.00 Jazz band Erwina Schrödingera (nádvoří)
15.05-15.45 Divadelní pohádka Skřítek, divadlo 100 opic (nádvoří)
15.50-16.15 Jazz band Erwina Schrödingera (nádvoří)
16.20-17.30 Milan Černý, sólový recitál na theorbu, tvorba B. Castaldiho (loretánská kaple)
16.30-17.00 Dernisáž výstavy „Taje a krásy Šluknovska“, výstava fotografií Iva Šafuse (ambit)

Mgr. Klára Mágrová
projektová manažerka
Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk
Náměstí Dobrovského 379/11, 408 01 Rumburk

e-mail: loreta.rumburk@seznam.cz
www.facebook.com/loretarumburk
www.loretarumburk.cz
www.poutni-mista-sluknovsko.cz

Tagy