weby pro nejsevernější čechy

Purgatio v bazilice

V pořadí třetí českolipský večer osmnácté Lípy Musicy nabídl v neděli 29. září 2019 představení známého vokálního dua Kchun složeného z renomovaných pěvců a festivalových aktérů Martina Prokeše a Marka Šulce se svým projektem Purgatio reflektujícím Dantovu Božskou komedii, ale i téma Očistce či očištění v podobě, v jaké rezonuje v Písmu svatém.

Večer uvedla moderovaná debata, na které se představila navíc i dramaturgyně projektu –muzikoložka, umělecká vedoucí a pěvkyně Barbora Kabátková, a která dala přítomným nahlédnout hlouběji do podstaty tohoto projektu a jeho vnímání samotnými aktéry.

S projektem, který se na koncertní scéně v premiéře objevil v roce 2016, ušli jeho protagonisté kus cesty a vycizelovali jej v ojedinělý umělecký klenot, který je unikátem na české kulturní scéně, a to pro originalitu svého námětu i multižánrový záběr. Středověké a renesanční a cappella zpěvy coby hudební inspiraci ústředním leitmotivem doplňuje recitace úryvků z mistrovského díla florentského básníka i biblických žalmů. O tu se v premiéře postaral populární herec mladé generace Igor Orozovič, jenž si pozornost získává svými výkony na předních činoherních scénách včetně Národního divadla v Praze, i vlastními originálními projekty v žánru kabaretu.

Vokální linii projektu doslova ke komplexnímu Gesamtkunstwerku doplnila živá kresba světlem v kombinaci s videoartem tvůrčího dua Atila Vörös a Rudolf Živec pracující mistrně se symbolikou díla a jedinečně umocňující silný a hluboký emocionální náboj celé produkce. Až goyovsky mystické výjevy zpracované do působivého videoartu promítaného na hlavní oltář a zdi do tmy ponořené baziliky se takřka dokonale pojily s pěveckou složkou. Duo Kchun, které se příznačně prezentuje „dokonalým spojením hlasů“, zaujalo kultivovaností a hloubkou projevu, pěveckou jistotou a důmyslnou prací s prostorem. Náročný projekt se díky vytříbenosti a vyvážení všech uměleckých složek stal mimořádným večerem, který zaplněná bazilika vyslechla soustředěně a na závěr umělce odměnila potleskem vstoje.

Závěr koncertu navíc doplnilo překvapení v podobě křtu debutové nahrávky dua Kchun, kterou požehnal biskup Mons. Jan Baxant. Oficiálně bude nahrávka uvedena do distribuce vydavatelství Supraphon 8. listopadu letošního roku.

S pozdravem

Ing. Lucie Johanovská, manažerka marketingu & PR
ARBOR – spolek pro duchovní kulturu, Žižkova 528/6, 470 01 Česká Lípa
@: lucie.johanovska@lipamusica.cz,
www.lipamusica.cz | facebook / instagram / youtube: lipamusica.cz

Oficiální foto z koncertu zde ->

Tagy