weby pro nejsevernější čechy

Den dětí u Kocoura

Když jsme odjížděli z Mikulášovic, bál jsem se, že náhradní termín Dne dětí v pivovaru Kocour, kterým se po lijácích začátkem měsíce stala neděle 23. června 2013, propadne vniveč. Nicméně mé obavy byly liché, protože po dešti tady nebylo ani stopy a když jsem dorazil, už takřka nebylo kde parkovat. Po stranách placu pár stánků, nějaká krmě a sladkosti, sem tam dárkové zboží, malování na obličej, tetování a tak všelijak. Hlavní místo ale patřilo stanovištím dětských soutěží. U vchodu lísteček pro označení, které disciplíny už jsou absolvovány a pak cca deset míst, od těch tradičních po mírně exotické – skákání v pytli, různé hody míčkem, lovení rybiček, střelba ze vzduchovky, přelézání štaflí, jízdy na koloběžce, překážková dráha na sudech, a další…

K tomu loutkové divadélko, hudební produkce, jízda na koních a asi i něco dalšího, co jsem neviděl. Sice jsem byl nakonec obviněn, že jsem z Mikulášovic ten deštík přivezl sebou, ale jen tak jemně přeprchlo, aniž to komu ublížilo.