weby pro nejsevernější čechy

Slavnost Porciunkule 2013 v Loretě Rumburk

Tradiční odpustková pouť k Panně Marii Andělské z Porciunkule se uskuteční v sobotu 3. 8. 2013 od 10:00 do 17:00 v poutním areálu Lorety v Rumburku.Slavnost Porciunkule, Loreta v Rumburku (foto: Jiří Stejskal) Hlavním celebrantem mše svaté je páter Karel Havelka, rodák ze Šluknova, kanovník litoměřické kapituly u sv. Štěpána a farář v Žitenicích. Zároveň se uskuteční dernisáž výstavy fotografií, divadelní pohádka pro děti a koncert duchovní hudby. Odpustkovou slavnost pořádá Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk. Vstupné na slavnost je dobrovolné.

Svátek Porciunkule má v Rumburku více než třistaletou tradici. „Ve městě se pořádá 328 let. Pouť k Panně Marii Andělské z Porciunkule prvně slavili kapucíni již z rumburského kláštera v létě roku 1685. Pro Loretu, která byla vybudována roku 1707 v těsné blízkosti kláštera a do roku 1950 spravována kapucíny, byla Porciunkule každoročně nejvýznamnější církevní slavností. Kvůli ní do Rumburku až do let 1. světové války opakovaně začátkem srpna přicházeli věřící z oblasti severních Čech a Horní Lužice,“ vysvětluje páter Jozef Kujan, ředitel salesiánské komunity, která spravuje farnosti v Rumburku a okolí.

Při slavnosti Porciunkule 2013 je v rumburské Loretě od 10:00 připravena mše svatá, loretánská litanie a koncert duchovní hudby. V 14:00 se koná dernisáž výstavy „Fotografie z cest“ a setkání s P. Petrem Vacíkem, autorem černobílých snímků ze tří kontinentů. Děti se mohou od 15:00 těšit na loutkovou pohádku „Tři zlaté vlasy děda Vševěda“ v podání divadelního sboru Spojáček z Liberce. 

Program slavnosti Porciunkule 2013: 

10.00-11.00 mše svatá (kostel sv. Vavřince) 

11.15-11.45 loretánská litanie a pobožnost u oltáře sv. Josefa (loretánská kaple) 

14.00-15.00 dernisáž výstavy Petra Vacíka „Fotografie z cest“ (ambit Lorety) 

15.00-16.00 Tři zlaté vlasy děda Vševěda – loutková pohádka pro děti, hraje divadelní soubor Spojáček z Liberce (nádvoří Lorety)

16.00-16.45 koncert duchovní hudby (loretánská kaple)

Klára Mágrová