weby pro nejsevernější čechy

Hřbitove, hřbitove, zahrado zelená …

Ještě nedávno to byl zpustlý, zarostlý a zapomenutý kout města Jiříkova, starý hřbitov ve Filipově.Dnes je to park. Klidný a tichý, čistý, který čeká jen na ty, kteří do něj přijdou hledat chvilku klidu a odpočinku. Kdysi byl dominantou hřbitova centrální kamenný kříž, hrob Magdaleny Kade, která byla svědkem Filipovského zázraku a hrobka Redemptoristů, kteří se starali o filipovské poutní místo, o baziliku Panny Marie, pomocnice křesťanů.
Nyní upoutá pozornost každého kolemjdoucího dřevěný portál, brána, která se slavnostně otevře v pátek 12. července v půl deváté večer a která je symbolickým přechodem mezi světem živých a mrtvých, mezi současností a minulostí, mezi zrozením a zmarem.
Portál je pozvánkou k návštěvě parku, výzvou pro kolemjdoucí, aby si udělali chvilku času, poseděli, zůstali sami se sebou a svými myšlenkami, aby se mohli zastavit uprostřed rušného dne.

SI pozvanka hrbitov
Portál, park i vyčištěný hřbitov jsou dílem Schrödingerova institutu a mladého architekta Matěje Čunáta.