weby pro nejsevernější čechy

Výstava „Chrám múz“ ve Sklářském muzeu v Kamenickém Šenově

Ve Sklářském muzeu v Kamenickém Šenově byla v měsíci červnu zahájena výstava „Chrám múz“ k 90. výročí založení muzea. Výstava tvoří několik částí. První z nich se věnuje sklářské tématice a danému období – dvacátým a částečně i třicátým létům 20. století. Pozornost je zaměřena na sklo pocházející většinou z Kamenického Šenova a této oblasti. Těžiště tvoří sklářská odborná škola s pracemi pedagogů a žáků, doplněná výrobky místních řemeslníků. Ukázky tenkostěnné kalíškoviny v  souborech architektů Josefa Hoffmanna a Adolfe Loose a jeden z nejlepších návrhů první třetiny 20. století – rytina Bohatství přírody sochaře Jaroslava Horejce připomínají významné působení vídeňské firmy J. & L. Lobmeyr, jejíž pobočka sídlila po roce 1918 v Kamenickém Šenově v budově dnešního muzea. Většina exponátů pochází ze sbírky muzea, některé jsou součástí dlouhodobých deponátů pražského Uměleckoprůmyslového muzea – sbírek Jílek a Lobmeyr, další byly zapůjčeny z Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě nebo od soukromých vlastníků.

Druhá část je oslavou práce muzejníkovy a symbolizuje ji tajuplná komnata, naplněná předměty, jimiž byl obklopen. Pohledy do interiérů původní –dnes již zbořené- budovy muzea na starých fotografiích připomínají bohulibou sběratelskou činnost našich předchůdců, již tehdy výrazně zaměřenou na sklářství. Poslední část výstavy tvoří historické pohledy na dobová zákoutí městečka Kamenického Šenova. 

Výstava byla společně s červnovými oslavami výročí muzea spolufinancována z prostředků Libereckého kraje. Výstavu již zhlédl značný počet návštěvníků. K nejvýznamnějším z nich patřil ing. Miloslav Stašek, velvyslanec v Indii, který do muzea zavítal tento týden s rodinou a přáteli, dále např. Heinz F. Palme ze Švýcarska, potomek slavné kamenickošenovské rodiny výrobců svítidel, či 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislav Rybák. 

Informace:

Helena Braunová, ředitelka Sklářského muzea Kamenický Šenov, tel. 487 767 206, 602 164 493