weby pro nejsevernější čechy

Od baroka k současnosti

Varhanní festival ve Filipově pokračuje, v neděli 21. července 2013 hrál v bazilice Ludvík Šuranský, rodák ze Zlína. Vcelku se to dalo čekat, ale stejně to člověka smutně překvapí – minulé koncerty se sborem či trubkou přilákaly spousty posluchačů, samotné varhany bohužel tolik netáhnou. Škoda pro ty, kdo nepřišli – od Bacha přes autory romantismu až po skladatele současného, dokonce zámořského. Třeba to příště s návštěvností bude lepší…