weby pro nejsevernější čechy

Víkend jedenáctého týdne roku 2020

Situace se v posledních dnech měnila z hodiny na hodinu.

Oznámení stíhalo oznámení, opatření stíhalo opatření. Organizátoři a instituce se snažili všelijak přizpůsobit, omezit kapacitu návštěvníků či vyloučit veřejnost z konání sportovních utkání. Všechno marno. Neshlukujte se, rozejděte se.

Asi takto (zatím na 30 dnů):

1. Zákaz jakýchkoli divadelních, hudebních, filmových a dalších uměleckých představení, sportovních, kulturních, náboženských, spolkových, tanečních akcí, výstav, slavností, poutí, přehlídek, ochutnávek, trhů a veletrhů s účastí přesahující ve stejný čas 30 lidí
2. Zákaz vstupu cizinců na území ČR z rizikových oblastí
3. Zákaz cestování českých občanů do rizikových oblastí
4. Zákaz přeshraniční dopravy
5. Omezení otevírací doby restaurací
6. Uzavření posiloven, solárií, sportovišť, wellness, bazénů, knihoven, muzeí, galerií
7. Kontrola na hranicích
8. Odložení daňového přiznání a splátek úvěrů
9. Zavřené školy včetně ZUŠ

Z toho je snad jasno, že někam někoho zvát jaksi nejde. Nebude nic, zatím s výjimkou výletů do přírody. Jen malinká ukázka toho, jak se všichni snaží informovat:

U sousedů: