weby pro nejsevernější čechy

PUTOVÁNÍ ZA TISOVCEM ANEB POHLED DO TŘETIHOR

V pátek 6. března 2020 se v předsálí Městského divadla Varnsdorf konala přednáška, organizovaná Kruhem přátel muzea Varnsdorf pro zájemce o geologii.
Anotace :

Co mají společného třetihorní močály v Čechách a současné močály na jihovýchodě USA a v Číně?

Přednášející Ing. Karel Mach, Ph.D. se zajímá o sedimentární výplň uhelných pánví v Podkrušnohoří. Ukazuje se, že v oblastech podkrušnohorských uhelných pánví bylo podnebí, vegetace a živočichové velmi podobné některým oblastem současné zeměkoule. Zejména v některých částech jihovýchodních států USA a Číny (Fujian, Hainan) jsou v podstatě totožné podmínky, jaké panovaly v Čechách před 25 až 16 miliony lety.

Jak už to bývá, bohužel na zajímavou přednášku dorazilo jen pár zapálených vytrvalců.

Tagy