weby pro nejsevernější čechy

Slavnostní požehnání a otevření poutního areálu v Horní Polici po první etapě oprav

V sobotu 27. června 2020 se v Horní Polici po dvouleté rekonstrukci otevřel významný poutní areál.

Program slavnosti:

10.00 hodin – mše svatá s požehnáním kostela, varhan a zvonů. Hlavní celebrant Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický. Koncelebruje apoštolský nuncius v ČR, arcibiskup Charles D. Balvo a další.

13.00 hodin – Varhanní koncert „Magnificat vévodů sasko-lauenburských“. Účinkuje: Jaroslav Tůma – varhany a choralisté

14.00 hodin – Prezentace obnovy poutního místa a premiéra filmu (nejen) o obnově

15.00 hodin – Otevření muzejní expozice a vernisáž výstavy

Řeč bylo o v první etapě proinvestovaných více než 100 milionech korun (snad se dočkají i ambity). A třeba taky o netopýrech. Skvělý varhanní koncert (aspoň něco, když jsme ve výběžku přišli o Festival duchovní hudby ve Filipově). Souběžná Mariánská pouť, včetně dětské ZOO a ježdění na koních. Bohužel, ta dostala ve zpravodajství přednost před informacemi o obnově, protože v galerii zachycený zelený drak se odpoledne poroučel k zemi. A na závěr otevření expozice, o níž těžko najít info, jak a kdy bude vlastně následně veřejnosti přístupná.

Tagy