weby pro nejsevernější čechy

Výstava o zničených židovských památkách v Loretě Rumburk

Návštěvníci se mohou seznámit s 28 velkoformátovými výstavními panely. Ty obsahují dosud nezveřejněné fotografie ničení a likvidace židovských památek na území severních Čech mezi léty 1938 až 1989. Snímky a česko-německé texty jsou doplněné archivními materiály. Návštěvníci se seznámí s osudy synagog, hřbitovů, obřadních síní a dalších židovských památek v patnácti městech a obcích, např. v České Lípě, Liberci, Jablonci nad Nisou, Ústí nad Labem, Mostě či Litoměřicích. Zastoupena jsou vybraná místa z území Ústeckého a Libereckého kraje, v nichž došlo v období nacismu a komunismu k barbarskému ničení důležitého duchovního a kulturního odkazu našich předků. Výstava zabývající se problematikou zničených židovských památek severních Čech navazuje na úspěšný výstavní projekt „Zničené kostely severních Čech 1945 – 1989“.

lor

Připravilo ji občanské sdružení „Společnost pro obnovu památek Úštěcka“, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, Národní památkový ústav a Židovská obec. V Loretě Rumburk výstavu pořádá Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk. Opožděná vernisáž výstavy se uskuteční v sobotu 14. 9. 2013 od 13.45 h. Ve čtvrtek 26. 9. 2013 od 17.00 h. proběhne komentovaná prohlídka výstavy. Výstava je přístupná od úterý do soboty mezi 10.00 až 17.00 h. Vstupné je 50 a 25 Kč.