weby pro nejsevernější čechy

Koncert Trio di Praga

V sobotu 25. 7. 2020 vás zveme do krásnolipského kostela sv. Máří Magdalény na koncert uskupení Trio di Praga.

Koncert se koná od 18 hodin, jste srdečně vítání.  Slyšet budete moci krásný zpěv za doprovodu houslí a klavíru.

Jana Drobečková
místostarostka města
Masarykova 246/6
407 46 Krásná Lípa
e – mail: drobeckova@krasnalipa.cz

Tagy