weby pro nejsevernější čechy

Mikulášovičtí hasiči slavili. Den zakončili velkolepou fontánou.

145. výročí založení sboru dobrovolných hasičů, 85. výročí postavení hasičské zbrojnice, 65. výročí vysvěcení praporu — to jsou dobré důvody připomenout se, zavzpomínat a slavit. A v MIkulášovicích to vzali zgruntu. Výstava historický fotografí a techniky byla vidět ve zbrojnici, moderní technika při námětovém cvičení ve firmě Alatex.

A večer potom velkolepá fontána při které bylo v akci 66 stříbrných stříkaček.

Starostka města MIkulášovice ing. Trojanová si sice netroufla odhadnout kolik se na koupališti nakonec sešlo diváků, ale „tisíc jich klidně mohlo být“, říká.

Mohlo. A mělo jich být ještě víc.

Za fotky velký dík Tomáši Fuskovi.