weby pro nejsevernější čechy

28. září – Svatováclavská pouť a pozvánka na besedu s Milošem Vystrčilem

28. září Den české státnosti, Slavnost Svatého Václava, knížete a hlavního patrona českého národa.

I tento rok jako každý se konala Svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi. Bohužel kvůli opatřením, která mají zamezit šíření nákazy, se počet poutníku omezil na 500 a doprovodný program byl zrušen. Spousta věřících tak byla odkázána pouze na živý přenos na ČT2 či ivysílání a stejně tak i já. To, proč jsem se vůbec rozhodla o Pouti svatováclavské psát, byl proslov arcibiskupa olomouckého a předsedy ČBK Jana Graubnera, který byl podle mě velmi moudrý a aktuální jak z pohledu blížících se voleb, tak stavu země i člověka jako takového.

Doporučuji pustit si jej skrz tento odkaz (čas cca 1:08:50):
https://www.ceskatelevize.cz/porady/13364114452-narodni-svatovaclavska-pout-2020/

Arcibiskup Graubner na začátku své promluvy, ve které se věnoval myšlenkám z encykliky Laudato Sí, řekl: „Slavíme svatého Václava, věčného knížete České země, který se už na začátku našich dějin nasadil pro křesťanskou evropskou orientaci našeho národa. Ukazoval moudrost čerpanou z Božího slova a dovedl být vládcem otevřeným k budování vztahů.“

Dále se zamýšlel nad slovy papeže Františka z této encykliky, že povinnost věřících ke Stvořiteli a přírodě tvoří součást víry a nelze oddělit ochranu stvoření od pokoje a spravedlnosti. „Krize životního prostředí a krize sociální spolu souvisí. Ano, lidská existence se zakládá na vztahu k Bohu, bližnímu a k zemi.“ Ze země má člověk právo brát jen to, co potřebuje ke svému přežití a má povinnost ji chránit pro budoucí generace, protože země patří Hospodinu a člověku je jenom propůjčená a každé soukromé vlastnictví je zatíženo jakousi „sociální hypotékou“. Životní prostředí je jměním celého lidstva a odpovědností všech. „Ekologická krize, o které se tolik mluví, má svůj lidský kořen, že člověk chce získat všechno, co je možné, ale ignoruje, že představa nekonečného růstu vychází ze lži, že neexistuje neomezené množství energie a zdrojů,“ dodal olomoucký arcibiskup.

Dnes je nutná odvážná kulturní revoluce, která nás sice zpomalí, ale umožní udržitelný rozvoj a vrátí k velkým cílům. „Kulturní revoluce ovšem začíná obnovou člověka. Neuzdravíme svůj vztah k přírodě bez uzdravení vztahu k lidem a k Bohu. Křesťanská revoluce se musí především zbavit přehnané soustředěnosti, sebestřednosti člověka a musí sesadit své vlastní já z místa Boha.“

Podle arcibiskupa Graubnera je v popředí člověka jen jeho vlastní zájem a vše ostatní je pro něj relativní. „Tato relativistická kultura je však patologií, která vede k tomu, že člověk využívá druhého. Je to stejná logika, která vede třeba ke zneužívání dětí, opouštění starých lidí…je to logika, která z nezřízené touhy konzumovat vyrábí stále více odpadu.“

„Lidská ekologie zahrnuje i vztah člověka k mravnímu zákonu. Člověk má přirozenost, kterou musí respektovat, a kterou nemůže libovolně manipulovat… Úcta k vlastnímu tělu v jeho ženskosti či mužskosti, je nezbytná k tomu, abychom byli schopni rozpoznat sami sebe a není zdravé smazávat pohlavní různost.“

Je tedy nezbytné, aby došlo především k osobní proměně. „Jenom na základě kultivace solidních ctností je možné darovat sebe a nasadit se třeba pro životní prostředí. Ekologická konverze se ale rodí z přesvědčení naší víry. Není možné se zasazovat o velké věci jen na základě pouček bez mystiky, která by je oživovala. Střežit Boží dílo je podstatnou součástí ctnostného života.“

Na závěr arcibiskup Graubner dodal, že myšlenky papeže Františka jsou hutné a těžké, ale „věřím, že nám v této náročné době pomohou postavit se zodpovědně k zemi svatého Václava, kterého dnes oslavujeme. A děkuji všem, kteří se zapojí do křesťanské revoluce vyhlášené papežem Františkem. Věřím, že svatý Václav z nás pak bude mít radost a že se za svůj národ nepřestane v nebi přimlouvat.“

cirkev.cz – red. Monika Klimentová

Nakonec si ještě dovolím poznámku. U příležitosti Dne české státnosti byl, spolu s Jaroslavem Kuberou in memoriam a dalšími, vyznamenán Mons. Václav Malý předsedou horní komory parlamentu Milošem Vystrčilem za „nezdolný protikomunistický odboj a dlouhodobou podporu dodržování lidských práv a úsilí o péči o svobodu a demokracii“.

A když už jsem u toho, chtěla bych Vás, Vás, co též usilujete o svobodu a demokracii v naší zemi , pozvat na zítřejší besedu právě s Milošem Vystrčilem, ano, s tím, jehož návštěva Tchaj – wanu vyvolala v naší zemi, a vlastně nejen v té naší, mnoho kontroverzních až totalitárních názorů. Prosím, pojďme mu ukázat, že i my tady, z nehostinného  severu, si vážíme jeho cesty a odvahy čelit výrokům a hrozbám nedemokratických zmetků.

V úterý 29. září 2020 navštíví senátní obvod č. 33 Děčín předseda Senátu Miloš Vystrčil. Celodenní program na Děčínsku a ve Šluknovském výběžku za doprovodu senátora za Děčínsko Zbyňka Linharta zakončí besedou ve Varnsdorfu (Lidová zahrada – Karlova 702), na kterou všechny srdečně zveme.
www.facebook.com/events/618576205501063

Děkuji, Helianthus

#odvahavolit #milionchvilek #dikyzemuzem #proletari_vsech_zemi_vylizte_si_ prdel