weby pro nejsevernější čechy

Schrödingerův institut navštívily Milosrdné sestry boromejky

Provedl je po budově, která kdysi bývala domovem boromejek a která po jejich odchodu v devadesátých letech minulého století více než dvacet let chátrala. Schrödingerův institut, jemuž Kongregace klášter pronajala, se v současnosti snaží budovu znovu zvelebit a uvést do původního stavu, zároveň se bývalý klášter stal vzdělávacím a výchovným centrem institutu. Sestry ocenily nejen snahu budovu zachránit, ale zaujaly je i vzdělávací a volnočasové programy a projekty pro téměř pět tisíc členů, které institut organizuje či zaštiťuje.

ami 1
Velkou radost z návštěvy kláštera měla především sestra Hana, která zde před odchodem boromejek pro roce 1989 žila více než osm let. Ve svých vzpomínkách se vrátila o několik let zpátky a znovu si prohlédla místa, která se na dlouhou dobu stala jejím domovem.
Přátelská návštěva vyvrcholila obědem, který pro sestry připravili zaměstnanci institutu, a kteří se sestrami společně poobědvali v klášterní jídelně.

Boromejky

Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského byla založena ve Francii v roce 1652 Emanuelem Chauvenelem. Jejich úkolem bylo a stále je pečovat a pomáhat nemocným, slabým a trpícím a lidem na okraji společnosti. Letos 28. září uplyne 167 let ode dne, kdy byl řád Milosrdných sester založen i v Čechách, konkrétně v Praze v ústavu slepých Na Klárově. Po druhé světové válce spravovaly boromejky přes 120 nemocnic, chudobinců, útulků a škol. Během komunistické totality však byly počty sester citelně redukovány, řád nesměl přijímat nové členky, sestry nesměly pracovat v nemocnicích. Po roce 1989 se boromejky opět vrátily ke svému poslání a dnes spravují třináct různých zdravotnických a školských zařízení po celé republice. Boromejky ve Šluknovském výběžku Péče Milosrdných sester sv. Karla Boromejského ve Šluknovském výběžku byla znát téměř na každém kroku po celých sto padesát let. Zaměřily se hned na několik oblastí péče. Od roku 1864 spravovaly ve Varnsdorfu nemocnici a chudobinec u sv. Josefa. O dva roky později zřídily nemocnici zasvěcenou témuž světci v Rumburku. Ve Filipově byla v roce 1868 pod jejich vedením otevřena průmyslová škola, dětská útulna u sv. Josefa a v roce 1871 v nedalekém Jiříkově nemocnice u Srdce Ježíšova. Z této nemocnice se později stal Ústav sociální péče, jehož budovy jsou dnes opuštěné a čekají na své využití. Milosrdné sestry žily v přilehlém klášteře sv. Karla Boromejského až do roku 1990. V roce 1879 rozšiřují Milosrdné sestry svou péči o potřebné ve Varnsdorfu a otevírají zde opatrovnu, sirotčinec, dívčí a pokračovací školu a penzionát – institutum Marianum. V roce 1932 se jejich péče rozšiřuje i na staré a bezmocné a otevírají první varnsdorfský starobinec. V Jiříkově pak v roce 1881zahajují svou činnost v nově vybudované opatrovně, škole a penzionátu u Neposkvrněného Početí Panny Marie. V té době již dva roky spravují šluknovský sirotčinec. V roce 1894 zde otevírají nemocnici u Panny Marie Pomocnice Krista. Další nemocnici zřizují v roce 1901 v Krásné Lípě.