weby pro nejsevernější čechy

Ukliďme Varnsdorf 2021

V úterý 11. května 2021 žáci 4. B uklízeli odpadky v okolí vlakové zastávky Staré nádraží.

Jako každý rok na žáky čekal velký nepořádek, který za sebou zanechávají nezodpovědní lidé. Mezi nejčastější „úlovky“ patřily obaly, lahve, papíry, pneumatiky a části elektroniky. Během dopoledne žáci nasbírali velké množství odpadu, který pak sami odnesli do Technických služeb. Zpět do školy jsme se vraceli s pocitem dobře odvedené práce a s vědomím, že jsme udělali správnou věc.

ZŠ náměstí E. Beneše Varnsdorf

Tagy