weby pro nejsevernější čechy

V Loretě Rumburk se otevírá nově vybudovaná Expozice církevního umění Šluknovska

Nový výstavní prostor vznikl ve vstupní budově Lorety Rumburk. Objekt z let 1743 – 1753 byl postaven podle plánů neznámého architekta jako obytná budova pro chlapce – zpěváky, kteří svým zpěvem doprovázeli bohoslužby v rumburské Loretě. Stavbu v polovině 18. století financoval majitel rumburského panství, slavný císařský vojevůdce a diplomat Josef Václav kníže z Liechtensteina. Na citlivé rekonstrukci barokní vstupní budovy se v letech 2012 – 2013 podílely místní stavební firmy. Díky opravě se zachránily historické dřevěné konstrukce včetně podlah, schodišť a stropu, původní vzhled získaly dveře, zárubně, zábradlí i malované dřevěné okenice. Došlo k osazení nových oken a vybudování nové elektroinstalace. Stavební obnovou prošlo přízemí objektu. V expozici se umístila audiovizuální technika. Česko-německé popisky a výstavní panely přibližují historii obrazů a soch.
Přízemí vstupní budovy se věnuje historii rumburské Lorety a zmapování jejích podzemních prostor. První patro nové expozice patří příběhům poutních míst a křížových cest Šluknovska. Připomenuty jsou rovněž osudy tří kostelů na Šluknovsku, které se zbořily po roce 1945. Svoje místo zde našly obrazy a další exponáty, považované desítky let za ztracené. Klenotnice představuje bohoslužebná roucha a nádoby. Tematicky pojatý hlavní výstavní prostor přibližuje život Svaté rodiny a symbolicky navazuje na duchovní poselství loretánské kaple – Svaté chýše. Obrazy a sochy Marie, Ježíše a Josefa z období gotiky a baroka doprovází úryvky z Bible.

lor1
Prohlídka „Expozice církevního umění Šluknovska“ v mariánském poutním místě Loreta Rumburk nabízí zážitek pro všechny smysly. V Klenotnici návštěvníci uvidí ornáty a bohoslužebné nádoby a seznámí se i s vůní kadidla. V prostoru hlavní věže se dotknou zachráněného a funkčního hodinového stroje z kostela sv. Václava ve Fukově, který přečkal likvidaci kostela a obce v roce 1960. Ve výstavním prostoru uslyší barokní skladby, zkomponované přímo na Šluknovsku, a duchovní hudbu, provozovanou před rokem 1945 v kapucínském klášteře a loretánské kapli v Rumburku.
„Pozornost zasluhuje gotická socha Piety z rumburské Lorety. Díky náročnému restaurování zcela proměnila svůj výraz a z nevzhledné sochy z lipového dřeva se po odstranění nevhodných přemaleb z 19. století stal klenot expozice, datovaný do roku 1520. Vystaveny jsou i sošky Pražského Jezulátka, věnované v minulosti kněžnami z Liechtensteina kapli Pražského Jezulátka v ambitu Lorety Rumburk. Představují se i šaty Jezulátka v liturgických barvách. Nečekané rozuzlení skrývá bohatě polychromovaná barokní socha Panny Marie Immaculaty, kterou se podařilo sestavit ze čtyř fragmentů. Poslední se nalezl letos v létě,“ přibližuje zajímavé exponáty páter Jozef Kujan, farář pověřený obnovou Lorety Rumburk a ředitel salesiánské komunity v Rumburku a okolí.
Díky nové česko-německé expozici se rozšíří nabídka cestovního ruchu v Českém Švýcarsku. Expozice církevního umění Šluknovska je od dubna do října přístupná v otevírací době Lorety Rumburk, od úterý do soboty mezi 10.00 až 17.00 h. Vstupné je 50 a 25 Kč. Od listopadu do března je expozice přístupná na vyžádání. Na podzim 2013 jsou připraveny dvě komentované prohlídky s autorkou výstavy, při nichž se zájemci podrobněji seznámí s jednotlivými exponáty. Prohlídky se uskuteční ve čtvrtek 3. 10 a 24. 10. 2013 od 17.00 h. Určeny jsou pro desetičlenné skupiny a nutná je předchozí rezervace. V případě zájmu se budou konat i v příštím roce.