weby pro nejsevernější čechy

FOTOROK 2022

Vážení přátelé, dovolte, abychom Vás pozvali k účasti v našem 46. ročníku fotografické soutěže FOTOROK 2022.
Propozice soutěže FOTOROK 2022

Pořadatel: Fotoklub Kruhu přátel muzea Varnsdorf

Kategorie: Volné téma

Provedení: Černobílé a barevné fotografie minimální velikosti 20 x 30 cm.

Počet snímků od jednoho účastníka: maximálně 10 kusů. Seriál se považuje za 1 kus.

Označení: Každý snímek musí být na rubu označen jménem autora, přesnou adresou a názvem snímku. Současně je nutné vyplnit vstupní formulář, který získáte na adrese pořadatele a na webových stránkách KPMV. http://muzeum.varnsdorf.cz; e-mail: kpmvvdf@gmail.com ; tel. 412 334 107

Ceny: Autoři snímků budou odměněni hodnotnými cenami.

Uzávěrka soutěže: Pátek 17. 12. 2021

Vyhodnocení soutěže provede odborná porota a z nejlepších fotografií bude instalována výstava, která potrvá od 18. ledna do 19. března 2022. Soutěžící souhlasí s tím, že se vyhodnocené fotografie stanou majetkem pořadatele a mohou být využity pro archivní a výstavní účely. Neoceněné fotografie budou vráceny nejpozději do konce května 2022.

Kontaktní adresa pořadatele: Kruh přátel muzea Varnsdorf – Fotoklub KPMV, Legií 2574, 407 47 VARNSDORF

Tel.: 723 206 107

Josef Zbihlej, Fotoklub KPMV

Tagy