weby pro nejsevernější čechy

Závěrečný festival k projektu Mezinárodní den prodavačů cibule.

Jestli naše práce nebyla marná, ukáže pokud možná v podobě krásných vzpomínek až čas. A pokud unikátní studijní materiály včetně e-learningového výukového prostředí moodle, které vznikly na obou stranách hranic a poslouží k dalšímu vzájemnému poznání a porozumění, tak se podařilo cíle projektu naplnit bezezbytku.