weby pro nejsevernější čechy

Loreta Rumburk vystavuje fotografie sochařské výzdoby hřbitovů Šluknovska

V ambitu Lorety Rumburk se nově představují náhrobníky a sochy ze hřbitovů Šluknovska. Tematicky ojedinělá výstava fotografií Světly Černíkové probíhá od 2. 10. do 31. 10. 2013. Tři desítky barevných snímků zachycují hodnotnou sochařskou výzdobu, která je součástí původních německých hřbitovů ve Šluknovském výběžku. Výtvarně dokumentární fotografie přibližují např. sochy a náhrobníky z 19. století ze hřbitova v Krásné Lípě, Velkém Šenově, Vilémově, Rumburku, Šluknově, Jiříkově a Lobendavě. Výstava fotografií Světly Černíkové seznamuje s dosud nezpracovaným tématem. Současně se stala svědectvím o lhostejnosti, s níž přistupujeme ke specifickému kulturnímu dědictví regionu. To v uplynulých sedmdesáti letech neodolalo zubu času, krádežím a vandalismu. Výstavu „Náhrobníky, sochy a hřbitovy Šluknovska“ pořádá Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk. K vidění je v křížové chodbě Lorety Rumburk od úterý do soboty, od 10.00 do 17.00 h. Vstupné je 50 a 25 Kč.

Foto z výstavy Hřbitovy Šluknovska – Světla Černíková

Sedmasedmdesátiletá fotografka Světla Černíková zpracovávala téma sochařské výzdoby hřbitovů Šluknovska od roku 2012. Ve svém fotografickém cyklu zachytila krásu i zmar sochařských děl, na něž na vybraných hřbitovech narazila. Impulsem pro vznik výstavy bylo dílo vynikajícího sochaře Franze Pettricha z Drážďan, které se dochovalo na starém hřbitově v Krásné Lípě. Autorem velmi kvalitních náhrobníků je umělec, působící v 19. století jako dvorní sochař saského kurfiřta Friedricha Augusta III.

Fotografka Světla Černíková (*1936) pochází z Prahy, poslední dva roky žije v šumavské Sušici. Šluknovsko blíže poznala díky svým cestám za příbuznými, kteří se zde usídlili. S. Černíková vystavovala od svých 24 let, zvláště jako členka skupiny žen fotografek Femina. Věnovala se fotografii dokumentární, krajinářské i portrétní. Jako fotografka působila na Fakultě architektury ČVUT, v Českém fondu výtvarného umění a Výzkumném ústavu imunologie