weby pro nejsevernější čechy

Beseda se spisovatelkou Martinou Bittnerovou

V úterý 1. října 2013 navečer se v Městské knihovně ve Varnsdorfu uskutečnila beseda se spisovatelkou Martinou Bittnerovou, zaměřená především na její povídkovou částečně autobiografickou knihu Na nevěru se neumírá. Zájemců se tentokrát zrovna moc nesešlo, takže jsme se přesunuli ze sálku o patro níž do příjemného „rodinného“ prostředí čítárny s výhledem do parku, kde autorka pověděla něco o sobě a své tvorbě, věnované především nejrůznějším podobám mezilidských vztahů. Po krátké ukázce ze zmíněné novinky se dostalo i na její dvě předchozí knihy, Spisovatelky a Erós + Utajené životy slavných Čechů, jež se obě věnují poněkud pozapomenuté podobě ikonických slavných – a to jejich lidské, obyčejné stránce. První kniha je věnována ženám, druhá mužům a obě kromě slavných jmen (Němcová, Rettigová, Světlá, Majerová, Mácha, Dyk, Neumann) zahrnují i osudy těch, které lze započítat do kategorie zapomenutí nezapomenutelní – ve své době významných osobností s nemalým vlivem na společnost a osudy lidí kolem sebe, o nichž dnes již takřka nic nevíme. Kdo měl zájem, dvě ze tří knih si mohl u autorky zakoupit a ihned nechat podepsat…

Ve středu pak ve VDF následovala beseda pro školy a odpoledne v Městské knihovně v Rumburku beseda na téma Božena Němcová a sestry Rottovy (Karolína Světlá a Sofie Podlipská).