weby pro nejsevernější čechy

Pietní setkání u pomníku padlým 1. světové válce v Novém Hraběcí

Svaz c. k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české upořádal ve spolupráci s Vojensko – historickým spolkem Lužice v rumburském muzeu 19. května 2012 přenášku „Něco málo o c. k. armádě a vojenských vysloužilcích“. Touto osvětovou akcí byla veřejnost blíže seznámena nejen s tématem první světové války ve vztahu k regionu, ale díky účasti členů spolků byly názorně předvedeny uniformy, výzbroj a výstroj, včetně informací o činnosti spolku.

fojak

Promítání přivedlo návštěvníky na mnohé dotazy, které na místě zodpověděli všichni zúčastnění organizátoři akce. Přednáška Radka Andonova a Hynka Domalípa se uskutečnila při příležitosti oslav 110. výročí založení rumburského muzea z podnětu členů Humboldtova spolku 15. května 1902. Protože je muzeum stále spojováno především s expozicí věnovanou Rumburské vzpouře, je spolupráci s badateli zabývajícími se první světovou válkou nasnadě.

pochvala

Neuplyne týden a Svaz c. k. vojenských vysloužilců pořádá další záslužnou akci. Díky členům spolku byl v uplynulém roce zrekonstruován pomník padlým v první světové válce v obci Nové Hraběcí. V sobotu 26. 5. 2012 se uskuteční při příležitosti 90. výročí postavení pomníku padlým první světové války v Novém Hraběcí v 10 hodin pietní setkání. Pater Pavel Procházka vysvětí pomník po slavnostních projevech představeného spolku Jindřicha Lipeckého a zástupců města Šluknov. Čestnou salvu vystřelí členové Landwehrinvanterieregimentu Nr. 8 z Prahy a všichni přítomní se po skončení programu mohou odebrat ke společné diskusi do Pizzerie u zámku. Široká veřejnost je tímto zvána k účasti a novinky o činnosti svazu je možné sledovat na www.vyslouzilci.cz. Záběr svazu je velmi široký a pro realizaci mnoha záslužných projektů je nutná podpora veřejnosti, a to nejen ta hmotná. „Spolek výrazně pomáhá při obnově místní krajiny, která tak neožívá jen opravenými drobnými sakrálními památkami, ale také památkami vojenského charakteru, jejichž opečovávání je sice nařízeno literou zákona, avšak bez iniciace spolků by stav nebyl zdaleka tak příkladný“, jak uvádí Milan Vašíček. Svaz c. k. vojenských vysloužilců připravuje rovněž tematickou expozici v prostorách šluknovského zámku. Veškeré finanční vklady do připravovaných akcí jsou vítány, stejně jako poskytnutí badatelských materiálů ze soukromých rodinných sbírek.

Milan Vašíček, 21. 5. 2012