weby pro nejsevernější čechy

Říjnové akce v MC Větrník Rumburk

Vážení přátelé, předkládáme vám pozvánku na říjnové akce v MC Větrník. Nejprve bychom vás rádi informovali o další besedě z programu Prevence proti násilí s Václavem Němečkem, ředitelem Městské policie v Rumburku, která proběhne v dopoledním programu MC v pondělí 21.10.2013 (odpolední opakování pak ve čtvrtek 24.10.2013 v 15:30 hodin). Tentokrát bude jejím tématem Domácí násilí.

Program Prevence proti násilí byl v Mateřském centru Větrník  zahájen počátkem letošního roku a prostřednictvím  interaktivních besed se v jeho průběhu věnujeme různým formám násilí. Václav Němeček ve spolupráci s naší maminkou Janou Šnekovou nás postupně zasvěcují do této  závažné problematiky a seznamují nás s vhodnými postupy a možnostmi řešení těchto jevů. Již rozeznáme příznaky násilí fyzického i psychického, dozvěděli jsme se, jak chránit sebe i své domovy před krádežemi nebo jak nebezpečná je šikana, která může v případě neřešení končit tragicky… Obecně je násilí v naší společnosti v různých podobách běžně rozšířené. Poslední dobou se však nebezpečně rozmáhá kyberšikana. Její hrozba tkví v tom, že je skrytá a těžce čitelná, čímž extrémně ohrožuje především naše děti.

Právě toto téma jsme podrobněji rozebrali během poslední besedy Šikana ve škole, která se uskutečnila ve čtvrtek 26. 09. 2013. Netradičně se jí zúčastnili i děti z Komunitního centra Kostka v Krásné Lípě, které k nám do centra dorazily spolu s terénními sociálními pracovnicemi. Proběhlo tak zajímavé setkání, díky němuž získala beseda úplně nový rozměr než jsme byli zvyklí doposud. Děkujeme touto cestou za milou návštěvu z Krásné Lípy, jmenovitě pak paní Šabové, která s dětmi v Kostce pracuje.  

Dalším zajímavým programem bude bezpochyby výchovně-preventivní kurz Zdravý úsměv pod vedením Mgr. Dany Křemenákové, který je zaměřený na péči o chrup dítěte. Interaktivní formou se tak můžete seznámit se správnými zásadami péče o dětský chrup i správné technice čištění zubů. Kurz proběhne v rámci pravidelného dopoledního kroužku pro Těhulky a novopečené maminky ve středu 23.10.2013 od 09.30 hodin.

Tuto středu (tedy 23.10.2013) navíc pořádáme odpolední Školu háčkování. Háčkovanou dílnu zařazujeme do programu na popud vás maminek, které o háčkování projevujete dlouhodobý zájem. Oslovili jsme paní Denisu Novákovou, kterou jsme objevili na Loretánských slavnostech, a ta nám ochotně vyšla vstříc. Máme se tedy na co těšit! Kapacita dílny je bohužel omezena, proto je třeba si zajistit rezervaci předem!

A nakonec vás můžeme ještě potěšit zprávou o připravované Helloween party, která letos vyjde na páteční 1. listopad. Vyklube se z ní opět akce roku? Uvidíme…ale rozhodně byste si jí neměli nechat ujít!

Těší se na vás

MC Větrník