weby pro nejsevernější čechy

V Rumburku se podepisuje petice proti kácení dřevin

V Rumburku se rozeběhla petiční akce proti kácení některých dřevin v místních parcích. Momentálně s peticí putují studenti, měla by být k dispozici i v některých místních prodejnách, adresy zatím nemáme. Tady je tedy, pro vaši informaci, text petice: PETICE PROTI KÁCENÍ DŘEVIN V RUMBURKU
dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod
a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním
My, níže podepsaní občané města Rumburk, prostřednictvím této petice
žádáme, aby bylo okamžitě zastaveno kácení dřevin v Rumburku.
Tímto se stavíme proti rozhodnutí odboru životního prostředí Městského úřadu Rumburk č.j.: OŽP/9832-13/kol ze dne 23. 5. 2013 a zároveň proti rozhodnutí odboru životního prostředí Městského úřadu Rumburk č.j.: OŽP/15826-13/kol ze dne 23. 5. 2013, kterými bylo kácení dřevin mimo les v městských oblastech a parcích v Rumburku povoleno. Rozhodnuto tak bylo ve správním řízení zahájeném na písemný podnět Města Rumburk (dopis místostarosty města).
Město Rumburk svůj záměr vykácet dřeviny ve městě odůvodňuje plánem na revitalizaci ploch veřejné zeleně. Dále jsou rozhodnutí č.j.: OŽP/9832-13/kol a č.j.: OŽP/15826-13/kol opřena o konstatování, které vyplynulo z místního šetření, že dřeviny určené ke kácení nejsou významnými krajinnými prvky ani nepožívají zvláštní ochrany jako tzv. památné stromy.
Tímto zásahem a v takovém rozsahu dojde k zásahu, se kterým nesouhlasíme především z těchto důvodů:
Vysoké náklady na údržbu revitalizovaných parků.
Nedostačující časové období 5 let na údržbu a ochranu nových rostlin.
V návrhu na revitalizaci je velký počet druhů dřevin, které se dožívají až 50 let a mají velké nároky na plochu.
V revitalizaci nejde o náhradu druh za druh. Za vykácenou lípu nebude vysazena lípa.
V našich podmínkách (Šluknovského výběžku) není akát běžným druhem, jak se uvádí v rozhodnutí.
Představitelé města nedali možnost vyjádřit se k situaci. Záležitost nebyla projednána na zastupitelstvu města.
Při revitalizaci dojde k vykácení 54 stromů, z toho 10 Park U Nádraží, 11 Park U Pošty, 10 Park Přátelství a 23 Lesopark U Letního kina, což je zásah takového rozsahu, že by občané města o něm měli vědět a měli dostat možnost se k němu vyjádřit.
Zásah do majetku města, který od roku 1990 nemá obdoby, a věc by měla být posouzena v obecním referendu.
Není objasněno, co se myslí likvidací dřevin, jak bude s dřevní hmotou naloženo.
Děkujeme.
Za petiční výbor:
Dagmar Fohlová, Polní 729/12, Rumburk 408 01
Bronislava Nedvědová, Polní 726/6, Rumburk 408 01