weby pro nejsevernější čechy

Českolipský komorní cyklus představuje svoji šestou sezónu ve znamení komorní hudby i folklóru

ARBOR – spolek pro duchovní kulturu připravil pro letošní rok šesté pokračování Českolipského komorního cyklu.

Od dubna do prosince nabídne v České Lípě a premiérově i v jejím okolí pět komorních koncertů věnovaných klasické hudbě se zpestřením v podobě folklóru, jazzu či představení zanikající česko-německé kultury z oblasti tzv. Egerlandu neboli Chebska. I letošní nabídka láká na přední osobnosti a soubory české klasické scény, jako je Schola Gregoriana Pragensis, flétnista Jakub Kydlíček a jeho soubor Concerto Aventino, nebo cimbalistka, zpěvačka a skladatelka Zuzana Lapčíková se svým kvintetem a klavíristou a skladatelem Emilem Viklickým. Cyklus tradičně představí i mladé talenty, a to dechový Alinde Quintet, který na sebe upozornil i v rámci projektu Showcase mladých českých interpretů. Hudební setkání se uskuteční převážně v českolipském kostele Mistra Jana Husa, vánoční program bude tentokrát zasazen do nově zrekonstruovaného Jiráskova divadla v České Lípě. Letní koncert vezme návštěvníky na výlet do obce Janovice u Kravař u České Lípy, kde se na místní historické usedlosti představí hudebně-taneční uskupení Malíři, které se věnuje záchraně zapomínané egerlandské kultury. Předprodej vstupenek bude zahájen 1. února, cyklus se po covidové pauze vrací i k prodeji zvýhodněného předplatného na celý ročník.

„Letošní ročník Českolipského komorního cyklu otevřeme provedením zpívaných pašijí, které zazní na Velký pátek v podání renomované Scholy Gregoriany Pragensis pod vedením Davida Ebena. Představíme vám také hudbu zahrnující období od pozdního klasicismu až po 21. století v podání ceněného mladého dechového kvinteta Alinde Quintet. Třetí zastavení svěříme vynikajícímu hráči na flétny Jakubovi Kydlíčkovi a jeho souboru Concerto Aventino. Ti nás zavedou do barokní Itálie a Německa. Další projekt je naším hudebním překvapením a dárkem pro Vás. Vypravíme se společně autobusem do nedalekých Janovic u Kravař. Zde v překrásné kulise dobového stavení vystoupí duo Malíři a taneční skupina Malíři, kteří nám v dobových krojích představí již zaniklou egerlandskou lidovou kulturu. Večer bude proložen texty, tancem, zpěvem a samozřejmě hrou na citeru. Jakýmsi epilogem bude poslední vánoční projekt zasazený do nově zrekonstruovaného Jiráskova divadla v České Lípě, kde vystoupí první dáma lidové interpretace – zpěvačka a cimbalistka Zuzana Lapčíková se svým kvintetem. Ta představí esenci toho nejkrásnějšího, co nepřeberná studnice lidové hudby nabízí. Může být lákavější pozvánka na vánoční koncert, který bude korunován hostováním jednoho z nejúžasnějších jazzových klavíristů, jakým je Emil Viklický?,“ představuje letošní plány cyklu Martin Prokeš, předseda pořádajícího spolku ARBOR.

Celým cyklem návštěvníky tradičně provede a zajímavé rozhovory s umělci nabídne moderátor Pavel Ryjáček.

Vstupenky na letošní koncerty budou od středy 1. února v prodeji ve festivalové kanceláři spolku v České Lípě (Žižkova 528/6) či online na ww.clkc.cz. Cyklus nabídne na červnový mimočeskolipský koncert možnost autobusové dopravy. Vstupenky na jednotlivé koncerty zůstávají v prodeji za cenu 250 Kč s výjimkou prosincového koncertu s cenou 390 Kč. Cyklus obnovuje prodej abonmá na všechny koncerty, které je za cenu 1.000 Kč nabízeno i s jízdenkou na koncert do Janovic zdarma.

Záštitu nad cyklem převzaly Ing. Květa Vinklátová, náměstkyně hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu a Ing. Jitka Volfová, starostka Města Česká Lípa. Tradičními podporovateli cyklu jsou Ministerstvo kultury České republiky, Liberecký kraj, Město Česká Lípa, Státní fond kultury a Rodina Tichých.

Podrobný program 6. ročníku Českolipského komorního cyklu:

pá 7/4/19h | Česká Lípa, kostel Mistra Jana Husa

Passio Domini

Chorální pašije tematicky doplněné gregoriánskými responsorii a antifonami, které přibližují významné momenty Svatého týdne.

Schola Gregoriana Pragensis
David Eben – umělecký vedoucí

Typickou součástí liturgie Svatého týdne jsou pašije, tj. čtení z evangelia, které líčí události okolo Kristovy smrti na kříži. Osu koncertu tvoří pašije podle evangelisty Lukáše, které budou přednášeny v nejstarší formě, jakou křesťanská bohoslužba poznala, v gregoriánském chorálu. Text pašijí je rozdělen do tří hudebně odlišených „rolí“. Jeden z lektorů přebírá funkci vypravěče, druhý přednáší v basové poloze přímou řeč Krista a třetí zpěvák či skupina zpěváků ztvárňují přímé řeči Petra, Piláta a ostatních osob, které v pašijích vystupují. Pašijový příběh je na několika místech přerušen různými zpěvy z repertoáru Svatého týdne, které přinášejí meditaci či reagují na některá místa evangelijního textu. V pašijích však nejde jen o příběh, který se udál v historickém čase, na Ježíšův kříž může každý vložit své utrpení a odváží-li se o krok dál, otevře se mu i naděje vzkříšení…

út 25/4/19h | Česká Lípa, kostel Mistra Jana Husa

Alinde Quintet

Franz Danzi: Dechový kvintet č . 2 g moll, op. 56
Viktor Kalabis: Divertimento pro dech. kvinteto, op. 10
Carl Nielsen: Dechový kvintet, op. 43

Alinde Quintet:
Anna Talácková – flétna, Barbora Trnčíková – hoboj, David Šimeček – klarinet, Kryštof Koska – lesní roh, Petr Sedlák – fagot

Dechový soubor Alinde Quintet byl založen roku 2019 mladými hudebníky, kteří studovali na prestižních univerzitách v Londý ně, Bruselu, Lublani, Lyonu, Praze či Brně. Již krátce po svém vzniku soubor vyhrál první cenu na Mezinárodní hudební soutěži v Bukurešti, zanedlouho také na mezinárodní soutěži ODIN a třetí cenu získal na Mezinárodní soutěži komorních souborů OPUS 2021. Členové souboru zastávají vedoucí pozice v předních českých a zahraničních orchestrech a i jako sólisté získali ocenění v mnoha mezinárodních soutěžích. Soubor zazářil i v rámci projektu Showcase mladý ch český ch interpretů 2022 pod patronátem hornisty Radka Baboráka a úspěšně vystupuje například s renomovaným basistou Adamem Plachetkou. Pro komorní cyklus nastudoval program složený z děl raně i pozdně romantických včetně představení tvorby jednoho z nejvýznamnějších českých komponistů druhé poloviny 20. století.

út 16/5/19h | Česká Lípa, kostel Mistra Jana Husa

Jakub Kydlíček & Concerto Aventino

Francesco Mancini: Sonata IV in a
Johann Adolf Hasse: Cantata a fl auto solo
Hieronymus Kapsberger: Toccata sesta
Guiseppe Sammartini: Sonata in e, n. 3
Johann Sebastian Bach: Sonata in F, BWV 1035,
Toccata BWV 921 – Fuga BWV 906
Arcangelo Corelli: La Folia

Concerto Aventino: Jakub Kydlíček – zobcové flétny, Věra Kousalíková – barokní violoncello, Lukáš Vendl – cembalo, Marek Kubát – theorba, barokní kytara

Květnový projekt cyklu představí fl étnistu Jakuba Kydlíčka, vyhledávanou osobnost na scéně staré hudby a současně pedagoga Pražské konzervatoře, kde pod jeho vedením vzniklo respektované centrum studia staré hudby. V rámci cyklu se Jakub Kydlíček představí se svým souborem Concerto Aventino, který se zaměřuje na provozování evropské hudby 15.–18. století na dobové nástroje. V popředí zájmu ansámblu je uvádění programů a projektů, které odhalují mnohdy méně známou tvář evropské hudby od konce středověku po baroko. Českolipské zastavení souboru nabídne kontrastní program složený ze známějších děl Bacha a Corelliho v dialogu s méně často uváděnými díly Manciniho, Hasseho či Kapsbergera.

so 10/6/17 h | usedlost Hockehof, Janovice

Čeští Němci stále žijí

egerlandské písně, básně, příběhy i tance

duo Malíři: Måla Richard Šulko – vyprávění, sólový zpěv, Vojtěch Šulko – citera
skupina egerlandských lidových tanců Malíři

V červnu vás cyklus zavede na netradiční hudební výlet do obce Janovice, nedaleko Kravař, kde se nachází Hockehof, někdejší zemědělská usedlost, staré selské stavení odkazující na místní tradiční lidovou architekturu. To se stane dějištěm projektu připomínajícího starou sudetskou kulturu založenou na egerlandsko-chebském nářečí. Těšit se můžete na provedení českých a německých písní, básní, příběhů i lidových krojovaných tanců za doprovodu pozapomenutého lidového nástroje citery. Interpretace se ujme rodinný soubor Šulkových, který se vzkříšení této zanikající kulturní tradice českých Němců, tzv. Egerlanďáků, intenzivně věnuje už tři dekády.

út 12/12/19 h | Česká Lípa, Jiráskovo divadlo

Z nebe jest vyšel

adventní moravské lidové písně v jazzových aranžích

Zuzana Lapčíková Kvintet & Emil Viklický
Zuzana Lapčíková – zpěv, cimbál, Jan Fečo – saxofon, Josef Fečo – kontrabas, Ondrej Krajňák – klavír, Otto Hejnic – perkuse, bicí,
Emil Viklický – klavír, jako host

Krásný vánoční čas plný očekávání a naděje v letošním roce zpestří společný projekt cimbalistky, zpěvačky a skladatelky Zuzany Lapčíkové, jejího kvinteta a fenomenálního jazzového klavíristy Emila Viklického. Z nepřeberně bohaté studnice moravských lidových písní zaznamenaných v historických zpěvnících či Komenského Kancionálu, ale i vlastní folklorem ovlivněné tvorby v rafinovaném propojení s jazzem vykouzlí výjimeční muzikanti v novotou zářícím divadle tu pravou vánoční poetiku…

Děkuji za pozornost a přeji pěkný den!

Ing. Lucie Johanovská
manažerka marketingu a PR
ARBOR – spolek pro duchovní kulturu, Žižkova 528/6, 470 01 Česká Lípa
@: lucie.johanovska@lipamusica.cz,
www.clkc.cz | facebook / instagram / youtube: lipamusica.cz

Tagy