weby pro nejsevernější čechy

Kulturní zpovědnice ve Varnsdorfu

Kulturní zpovědnice je zbrusu nový projekt Dagmar Kantorkové a Adriany Světlíkové, ve kterém mají příchozí příležitost „vyzpovídat“ se ze svých problémů a tužeb v oblasti kulturního vyžití. Ostrý start si projekt odbyl ve Varnsdorfu v rámci divadelního festivalu Vítr z hor. Ačkoli výsledky z prvního sezení nejsou ještě vyhodnoceny, požádali jsme autorky alespoň o první dojmy z této akce a ony nám velmi laskavě a rychle odpověděly, ačkoli momentálně nejsou v republice. Zlatý internet) (projekt podporuje Státní fond ČR a Ministerstvo kultury ČR)

Kulturní zpovědnice zahájila svoji celostátní tour právě ve Varnsdorfu. Původně se organizátori obávali nezájmu ze strany místního obyvatelstva a byli připraveni na naprostý nezájem. Ale i přes pro mnohé kontroverzní lokaci umístění /před jedním z obchodních domů/ se ukázalo, že ve Varnsdorfu není obyvatelům jedno co se v jejich místě bydliště děje. Z dálky vyhlížející “ kadibudka“ – Kulturní zpovědnice, nabádala k zastavení, zamyšlením se nad tím co nás trápí, zbavení se tohoto trápení či frustrace, k úlevě, k vyslyšení vlídného slova. Více než 15 občanů využilo během tří hodin možnost spočinout a vyzpovídat se kulturnímu zpovědníkovi, postěžovat si, pohovořit. Na závěr, jak to často bývá, tu byl i čekající zástup ke zpovědi.

Přestože je tento monitoring momentálně zpracováván již teď je patrné z prvních šetření , že Varnsdorf trápí témata jako jsou nadmíra heren, nedostatek hudebních festivalů, špatná informovanost o kulturních akcích obecně, bezpečnost, nekomunikativnost s městem, ignorance radnice ohledně výstavby a změn územního plánu, absence nezávislého prostoru – klubovny pro mládež, vzhled města /např. bez květinových záhonů/ nebo nedostatečný patriotismus mládeže a jejich odchod do větších měst. Ovšem kulturní zpovědníci během těchto anonymních rozhovorů při teplém čaji a keksíku zaznamenali i kladné a pochvalné komentáře. Zejména v řadách seniorů zazněl vícekrát kladný komentář k například živým přenosům z Metropolitní opery a hudebnímu programu Městského divadla. Ukázalo se, že místní aktivity stojí zejména na jednotlivcích, kteří se cítí zodpovědní vůči svému místu / domovu a díky nim zde vznikají zájmové kroužky a další aktivity /folklorní tance, skauting, ekologické komunity…/.

jaky

Konečné závěry či další plánový monitoring bychom se měli dozvědět do konce listopadu. Následující zastavení Kulturní kadibudky / zpovědnice čeká Prahu a to v rámci festivalu Malá inventura již v únoru 2014. Následovat by měly všechny regiony ČR. Doufejme, že ve spolupráci s místní správou bude většina proseb a komentářů ze Zpovědnice vyslyšena.