weby pro nejsevernější čechy

Rumburský starosta Sykáček bude rezignovat, kdo ho nahradí?

Poslední půlrok se na rumburských zastupitelstvech s větší či menší intenzitou vynořuje otázka, jestli se náhodou nebude odvolávat starosta, místostarosta anebo rada města. Zazněl i návrh, aby své funkce položili všichni zastupitelé, a uskutečnily se nové volby. Ale s tímto nápadem přišel nováček zastupitel, a tak ho nikdo nebral moc vážně. Jediným výsledkem těchto manévrů bylo dosud odvolání místostarosty Ladislava Pokorného (ČSSD), nyní však přichází zvrat: starosta města a senátor Jaroslav Sykáček (zvolen za ČSSD) ohlásil, že na zítřejším zastupitelstvu dá svou funkci k dispozici a (pravděpodobně) o ni nebude nadále usilovat.
V čem je tedy problém? Zvolí se nový starosta a karavana může pokračovat dál, ne?
Ne.
Normální pravidla a zvyklosti při sestavování rady a volbě statutárních zástupců měst a obcí se obyčejně řídí podle výsledků, které přinesly volby. V Rumburku, ačkoli se půdorys zastupitelstva nezměnil, se volí a hlasuje podle těžko odhadnutelného klíče, který se zcela jistě neřídí principy, které volené subjekty vtělily do svých programů.
Vítězem voleb se stala ČSSD, z jejíchž řad byl (a dosud tedy ještě je) starosta a místostarosta. Oba opustili (opouštějí) svá místa pro dlouhodobou neschopnost spolupracovat s dalším z místostarostů Darkem Švábem (ČSSD).
V Rumburku neexistuje levá ani pravá koalice, a dokud nebudeme znát důvody, proč jednotliví zastupitelé hlasují právě tak, jak hlasují, těžko odhadneme další vývoj událostí.
Pro zjednodušení se tedy používá formulace se „Švábem anebo proti Švábovi,“ která sice situaci popisuje celkem věrně, ale neříká nic o principu, na kterém funguje (pokud ovšem nepopustíme uzdu fantazii a ta tedy má opravdu obrovské pole působnosti).
Sociální demokracie, která v Rumburku volby vyhrála, se v místě momentálně také nenalézá v právě stabilní situaci. Volby místního předsedy (a nevyhrál je Darek Šváb) byly napadeny a stížnost na jejich průběh řeší nadřízené orgány.
Navíc zastupitelé zvolení za ČSSD nejsou všichni členové strany, takže ani případná dohoda v „poslaneckém klubu“ je k ničemu nezavazuje.
Podle programu zítřejšího zastupitelstva je bod odstoupení samotného starosty až na jednom z posledních míst. Jeho rezignace tedy nutně neznamená, že by se už zítra volil jeho nástupce, ale jsme v Rumburku, kde se může stát všechno.


Oficiální opozice reprezentovaná „ódéeskou,“ která se sešla k jednání včera, ústy Karla Schäffera říká, že rozhodnutí Jaroslava Sykáčka bude respektovat. „Máme za to, že před novou volbou starosty bychom se jako zastupitelé měli zabývat i možností obměnit radu. A předpokládáme, že příští zastupitelstvo, na kterém se bude minimálně nový starosta volit, bude svoláno na Střelnici, aby se ho mohlo zúčastnit co nejvíce obyvatel města, a volbu sledovat,“ uzavírá Karel Schäffer.