weby pro nejsevernější čechy

Klášterní betlém v kostele sv. Vavřince v Rumburku se staví už devadesát let

Jediný klášterní betlém na Šluknovsku je k vidění v kostele sv. Vavřince v Rumburku. V letošním roce oslaví devadesát let od prvního postavení. Betlém pochází z roku 1922 a o jeho vznik se zasloužili řeholníci z rumburského kapucínského kláštera. Přístupný je během otevírací doby Lorety Rumburk od 30. 11. 2013 do 2. 2. 2014, od úterý do soboty mezi 9.00 až 16.00 h. Jeho návštěva je součástí prohlídkového okruhu v Loretě Rumburk. Vstupné je 50 a 25 Kč. O vánočních svátcích je možné betlém zhlédnout ve čtvrtek 26. 12. 2013 od 14.00 do 17.00 h., a dále v pátek a sobotu 27. 12. a 28. 12. 2013 mezi 14.00 až 16.00 h. Vstupné o Vánocích je dobrovolné. Betlém v kostele sv. Vavřince v Rumburku zpřístupňuje Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk.

Stavbu betléma má na starost rumburský betlemář Jaroslav Pšenička a řezbář Jaroslav Blažek. Se  stavbou rozsáhlých jesliček se začíná už v listopadu. Klášterní betlém v Rumburku zaujímá plochu 20 m² a staví se v postranní kapli sv. Antonína Paduánského. K vidění je od prvního adventního víkendu do začátku února. Betlém v kostele sv. Vavřince v Rumburku obsahuje na sto figur. Najdeme mezi nimi, např. Svatou rodinu, tři mudrce, pastýře, ovce a palmy. Na vyřezání betlémových figurek a malovaného pozadí se v roce 1922 podíleli nejlepší betlemáři z regionu Šluknovska, který před rokem 1945 patřil k regionům se slavnou řezbářskou tradicí. Betlémové figurky z rumburského klášterního betléma v roce 2011 opravil známý český betlemář Jiří Votruba z Roztok u Prahy.

Celkový pohled na klášterní betlém v kostele sv. Vavřince v Rumburku. Foto Jiří Stejskal

Zajímavostí klášterního betléma v Rumburku je staří a původ dřeva, které představuje skály v betlémské krajině. Dřevo pocházelo z pařezů z klášterní kapucínské zahrady, aby byla zdůrazněna sounáležitost betléma s klášterem. Kapucínský klášter byl spolu se zahradou založen roku 1683. Zrušen byl po zásahu státní moci v roce 1950. Dřevěné skály z betléma přežily odchod posledního rumburského kapucína pátera Mansueta i vlastní zánik rumburského kláštera. Ještě starší než vlastní klášterní betlém je malované pozadí, které znázorňuje krajinu v okolí Betléma. Roku 1897 ho po svém návratu z Palestiny namaloval malíř Josef Neumann st. z Horního Jindřichova. 

Klára Mágrová 

30. 11. 2013 – 2. 2. 2014, úterý-sobota, 9.00-16.00 hod., kostel sv. Vavřince v Rumburku – Klášterní betlém. Kostelní jesličky z roku 1922, www.rumburk.farnost.cz