weby pro nejsevernější čechy

Proměny klášterního betléma v kostele sv. Vavřince v Rumburku v roce 2013

V letošním roce bude možné v klášterním betlému díky nově vyřezaným figurkám třikrát změnit scénu a návštěvníci mohou příběh narození Ježíše sledovat od klanění pastýřů, přes klanění Tří králů až po útěk Svaté rodiny do Egypta.Klášterní betlém v kostele sv. Vavřince v Rumburku. Detail klanění Tří králů. Foto Jiří Stejskal Klášterní betlém v kostele sv. Vavřince v Rumburku se letos vrací k původní tradici. Díky daru rumburského řezbáře Jaroslava Blažka bude betlém bohatší o nové figurky. Rumburští betlemáři, kteří o betlém v posledních letech pečují, klášterní jesličky třikrát promění. Od 2. 1. 2014 nahradí stávající scénu narození Páně a klanění pastýřů scéna klanění Tří králů. Od 25. 1. 2014 se betlémové figurky promění potřetí. Vystaveno bude nově vyřezané sousoší, představující Útěk Panny Marie, Josefa a Ježíška do Egypta.

Jedenadevadesát let starý betlém, vyřezaný těmi nejlepšími řezbáři Šluknovska, pochází z roku 1922. Autorem převážné většiny figur je Anton Müller. Betlém se staví na ploše o rozloze 20 m². O jeho vznik se zasloužili řeholníci z rumburského kapucínského kláštera. Klášterní betlém je přístupný během otevírací doby Lorety Rumburk od 30. 11. 2013 do 2. 2. 2014, od úterý do soboty mezi 9.00 až 16.00 h. Jeho návštěva je součástí prohlídkového okruhu v Loretě Rumburk. Vstupné je 50 a 25 Kč, děti do 6 let mají vstup zdarma. O vánočních svátcích je možné betlém zhlédnout ve čtvrtek 26. 12. 2013 od 14.00 do 17.00 h., a dále v pátek a sobotu 27. 12. a 28. 12. 2013 mezi 14.00 až 16.00 h. Vstupné o Vánocích je dobrovolné. Betlém v kostele sv. Vavřince v Rumburku zpřístupňuje Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk. 

Klášterní betlém v Rumburku bude k vidění i během lednové Vycházky za rumburskými betlémy, kterou v sobotu 25. 1. 2014 pořádá Spolek přátel Rumburku. Účastníci při vycházce navštíví pohyblivý betlém Jiřího Cobla v Rumburku – Dolních Křečanech, dále betlém v kostele sv. Vavřince, autorský betlém Jaroslava Blažka o rozloze téměř 4 m² a na závěr uvidí sbírku betlémů Jaroslava Pšeničky. Pochůzky za betlémy a vzájemné porovnání každoročních vylepšení jesliček bylo před rokem 1945 nedílnou součástí oslav vánočních svátků na Šluknovsku. Více informací k Vycházce za rumburskými betlémy se zveřejní na www.loretarumburk.cz.

Klára Mágrová 

projektová manažerka

Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk

Náměstí Dobrovského 379/11, 408 01 Rumburk

mobil: +420 724 072 525

e-mail: loreta.rumburk@seznam.cz

www.loretarumburk.cz

www.poutni-mista-sluknovsko.cz

30. 11. 2013 – 2. 2. 2014, úterý-sobota, 9.00-16.00 hod., kostel sv. Vavřince v Rumburku – Klášterní betlém. Kostelní jesličky z roku 1922