weby pro nejsevernější čechy

V kostele sv. Jiří v Jiříkově se zachrání další vitráž

Restaurování vitráží v barokním kostele sv. Jiří v Jiříkově bude pokračovat.Barokní kostel sv. Jiří v Jiříkově. Foto Klára Mágrová Příznivá zpráva doputovala na konci roku 2013 do Jiříkova. Česko-německý fond budoucnosti podpoří pokračování obnovy vitráží v barokním kostele sv. Jiří. Celková obnova sto devatenáct let staré vitráže s motivem sv. Josefa přijde na 245 000 Kč. Polovinou z této částky přispěje Česko-německý fond budoucnosti. Zbylá část se uhradí z daru rodáků německé národnosti – Bruna Fabicha a Rolanda Krebse. Vitráž s motivem sv. Josefa bude do poloviny roku 2014 odborně restaurována v ateliéru a znovu osazena na původní místo. Obnova vitráže sv. Josefa v kostele sv. Jiří naváže na restaurování vitráže s motivem sv. Alžběty, které zajistila Římskokatolická farnost Jiříkov v letech 2011 – 2012. Oprava vitráže byla tehdy v plné výši hrazena z výtěžku sbírky mezi desítkami německých rodáků.

Vitráž s motivem sv. Alžběty v kostele sv. Jiří v Jiříkově. Stav po restaurování. Foto Klára Mágrová

Vitráž s motivem sv. Josefa v kostele sv. Jiří byla zhotovena roku 1894 a je signována firmou ,Mayersche Kgl. Hof. Kunstanstalt München“. Donátorem vitráže byl jiříkovský farář, Mons. Storch. Jedná se o jednu z nejstarších malovaných vitráží v regionu Šluknovského výběžku. Nebyla zhotovena na území českého státu, ale v 19. století dodána významným královským uměleckým ústavem v bavorském Mnichově. „Okno s motivem sv. Josefa o rozměru 1,75 x 3,4 m se skládá z dvanácti částí. Jedná se o okno z barevného katedrálního skla, malované černou a hnědou konturovací barvou a žlutou lazurou. Dominantní je figura svatého Josefa. Okolí postavy doplňují ornamentální motivy. Podle restaurátorského průzkumu vitráže bylo zjištěno, že již při prvotní montáži v 19. století nebyly namontovány některé připravené výztuhy a z toho důvodu došlo v průběhu let k deformaci olověné sítě,“ řekl jiříkovský farář P. Jozef Kujan.  Závady na okně s vitráží sv. Josefa jsou tak závažné, že narušují statiku celého okna. Zvláště ve střední části reálně hrozí vypadnutí skel a jejich rozbití.

Vitráž s motivem sv. Josefa z roku 1894 v kostele sv. Jiří v Jiříkově. Stav před restaurováním. Foto Klára Mágrová

„Při obnově dojde k demontáži vitráže sv. Jiří z rámu, rozebrání olověné sítě, vyčištění skel a dořezání prasklých skel. Provede se retuš malby na původních sklech a domalba. Po vypálení maleb v peci se malby vloží do nové olověné sítě. Po naletování měděných drátků pro uchycení výztuh se vitráž namontuje zpět do rámu,“ uvedl Jiří Tesař z Varnsdorfu, který zajistí obnovu vitráže. Při restaurování vitráže budou obnoveny také původní německé nápisy o donátorech, které byly přetřeny po 2. světové válce.

Barokní kostel sv. Jiří se nachází na náměstí v Jiříkově (okres Děčín), v blízkosti hranice se Spolkovou republikou Německo. Stavba kostela sv. Jiří probíhala v letech 1724 – 1728. Autorem původních plánů pro kostel v Jiříkově byl rakouský architekt Johann Lucas Hildebrandt. Kvůli velké nákladnosti byly plány odmítnuty a kostel podle vlastních plánů postavil pražský stavitel Johann Georg Aichbauer, nevlastní bratr proslulého barokního stavitele Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Stavebníkem kostela sv. Jiří v Jiříkově byl významný šlechtic a mecenáš umění Alois Thomas Raimund hrabě z Harrachu, ministr a rádce císaře Karla VI. Císařský vyslanec ve Španělsku a nositel Řádu zlatého rouna byl také místokrálem neapolským. Panství Šluknov a s ním obec Jiříkov a Staré Křečany získal r. 1721 sňatkem s Marií Ernestinou hraběnkou z Ditrichsteinu.

Klára Mágrová