weby pro nejsevernější čechy

Vánoční zvyky v Českosaském Švýcarsku a Lužici – Görlitz

Letošní předvánoční tradiční Karáskovy trhy v Seifhennersdorfu jsme letos nestihl, i když na nich o.p.s. České Švýcarsko zahajovala svou pouť po vánočních zvycích v Českosaském Švýcarsku a Lužici, plně jsem si to ale vynahradil ve čtvrtek 12. listopadu 2013 při poznávání trhů ve městě Görlitz.  Zájem obrovský, beznadějně obsazeno velmi brzy po vyhlášení termínu. Aby taky ne, kdy máte možnost taková místa navštívit se zaručeně zajímavým a fundovaným výkladem? Sraz v Rumburku, kde jsme zaplnili autobus do Ebersbachu. Tady na nádraží při čekání na vlak přivítání a seznámení s programem. Jeden vlak, druhý vlak a poznání, že ono to v tom Německu není až tak růžové… Vlaky jsou parádní, ale občasný pohled z oken ukazuje opuštěné oprýskané nádražní budovy, místo oken a dveří OSB desky. To se ale netýká obří haly přímo v Görlitz. Nástupiště připomínají pražskou Masaryčku, nádražní budova pak nejspíš nějaký chrám. My se ale přesouváme ven, čekat na tramvaj, která nás dopraví do města.

Od místního Božího hrobu uličkami přes zbytky městského opevnění do historického centra města, kdysi pevně včleněného do našich dějin. Všude nás svým svitem vítají hernhutské hvězdy, na rozdíl od kostelníka u svatého Petra, který právě zavírá a protože je mu ukrutná zima, nehodlá počkat ani vteřinu. Sejdeme tedy dolů k Nise a přes most uděláme pár korků do Polska. A pak už nejkratší cestou na trhy.

To už se rychle smráká, ze všech stran na nás bliká a svítí vánoční výzdoba Slezského Ježíkova trhu, na kterém dostáváme rozchod, abychom si mohli užít sváteční atmosféry. Je tady všechno možné, od svařáku po Becherovku, od wurstů po lngoše, od keramiky po dřevěné hračky, od medu po rakytník. A leckterý stánkař nehovoří německy, potkávám tu několik těch, které znám od Karáska nebo z Liberce. Trhy nejsou rozprostřeny jen na volné ploše kolem radnice, ale i v přilehlém podloubí, ba dokonce i uvnitř některých domů. K tomu betlém, pódium, na kterém představitelé města zapějí koledy, hřiště na curling a dětský vláček…

Vymezený čas uplyne jako voda, scházíme se na určeném místě a vyrážíme na zpáteční cestu. Jedna zastávka v kostele Svaté trojice, kde je kromě vyhlášeného oltáře Zlaté Marie z roku 1515 výstava betlémů (foto 1,50 €, takže nic), druhá u nejstaršího funkčního a nepřestavovaného obchodního domu. Tady si ještě projdeme dalších pár vánočních stánků, nasedneme na tramvaj a hurá domů.

Fotogalerie jsou tentokrát dvě – první patří cestě a procházce městem (ještě za světla), ta druhá, rozsáhlejší, pak samotným trhům a cestě zpět. Takže prohlížejte:

A slíbená druhá galerie – nejsem si sice jist, nakolik dokáží obrázky ze tmy přiblížit atmosféru někomu, kdo nebyl na místě, ale snažil jsem se obejít skoro všechny stánky: